Charissa van Bruggen, fysiotherapeut VB Fysio Vinkeveen over het event ‘Artrose en Lifestyle’

 “DE VOETJES GINGEN UITEINDELIJK VAN DE VLOER”

“Samen met mijn team organiseerde ik het event ‘Artrose en Lifestyle’ een voorlichtingsmiddag over artrose. Artrose is natuurlijk een zeer relevant onderwerp maar lukt het om een groot aantal mensen daarvoor te interesseren? Nu kan ik zeggen: gewoon doen en onderschat jezelf ook niet. We hadden niet gerekend op zoveel animo en moesten op de valreep nog meer stoelen bijhalen. Uiteindelijk zaten er meer dan 200 geïnteresseerden in de zaal. Ze kwamen luisteren naar een aantal toonaangevende sprekers en na afloop rondkijken op de lifestylemarkt. Zelf gaf ik een betoog over het nut van bewegen bij artrose: de voetjes gingen uiteindelijk zelfs van de vloer!

De aanleiding voor dit evenement kwam vanuit de proeftuinen. Patiënten gaven aan dat er behoefte is aan informatiemiddagen over artrose. Het lifestyle-aspect maakte de beeldvorming aantrekkelijker maar had ook een inhoudelijk doel: leven met artrose is breder dan alleen behandelen van de pijn.

Dat dit event zo’n succes geworden is kwam door een aantal factoren: je doet het niet alleen dus een toegewijd team is heel belangrijk. We hebben breed ingezet op ons directe maar ook ons indirecte netwerk. Mensen geënthousiasmeerd door flyers en folders en deze ook bij huisartsenpraktijken neergelegd. Ook hebben we de lokale media ingeschakeld. Goede sprekers uitnodigen; dat is ook belangrijk geweest. Een orthopedisch chirurg die ruimte maakt voor vragen uit het publiek, daar raakten mensen door geïntrigeerd.

Op de minimarkt stonden ondernemers met producten die aanspraak deden op de zintuigen: protheses en gewrichtsmodellen voelen, aanraken en bekijken. Dat maakte het tastbaar. Ook een kraampje met crèmes en een gratis gehoortest viel in de smaak: er was echt wat te halen voor de deelnemers. Ook kregen de deelnemers een tas met lokale producten en give aways mee en er was wat te eten en te drinken aanwezig. Dat sprak aan maar gaf ook sfeer!”

Geleerde lessen

  • Inventariseer vooraf goed waar behoefte aan is: welke thema’s en welke vragen spelen er bij je patiënten?
  • Als team motivatie uitstralen en goede taakverdeling maken zodat er ruimte is voor ad hoc zaken zoals in ons geval te weinig stoelen……
  • Maak het toegankelijk door spraakmakende sprekers uit te nodigen die ook echt aandacht hebben voor de patiënt: luisteren en serieus nemen van de patiënt is echt de crux binnen artrosezorg.
  • Maak ruimte voor vragen tijdens de presentaties en neem elke vraag serieus.
  • Denk vanuit de patiënt: wat zou die fijn vinden om mee te krijgen.
  • Maak het tastbaar en prikkel de zintuigen (met een markt bijvoorbeeld).
  • Zorg voor goede administratie (aanwezigenlijst) en weet van te voren hoeveel mensen je ongeveer verwacht.