De afgelopen week hebben we van verschillende kanten het signaal ontvangen dat er onrust is over het kunnen voldoen aan de subsidie- en wettelijke OPEN-voorwaarden. De onrust wordt vooral veroorzaakt omdat diverse partijen ten onrechte suggereren dat huisartsenpraktijken op 1 juli 2020 aan de alle OPEN-voorwaarden moeten voldoen. We willen daarom nogmaals benadrukken dat die deadline onjuist is.

Deadline HIS-leveranciers

HIS-leveranciers hebben de deadline om op 1 juli 2020 inzage in het dossier mogelijk te maken. Praktijken hebben op hun beurt een half jaar de tijd om online inzage via het portaal te realiseren. Op 1 juli moeten zij wel in staat zijn om een uitdraai van de onderdelen uit het HIS, die zich lenen voor inzage, te overhandigen. De HIS leverancier maakt dat mogelijk per 1 juli.

PGO portaal

Praktijken die (nog) geen gebruik maken van een portaal kunnen overwegen om een portaal aan te schaffen (voor kosten van de praktijk) of te wachten op de PGO route. Het PGO staat voor Persoonlijke Gezondheids Omgeving en is in beheer van de patiënt. Met zijn of haar PGO kan de patiënt straks in het H-EPD kijken. De route via het PGO is per 31
december 2020 beschikbaar en ook dan hebben praktijken weer een half jaar de tijd om online inzage via het PGO in hun werkprocessen op te nemen.

OPEN subsidie

De OPEN subsidie (€2,83 per patiënt) is tot eind 2022 te declareren.
Let op: de subsidie kan pas gedeclareerd worden als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • Deelname aan regiocoalitie
  • Volgen van de geaccrediteerde OPEN scholing (regionale bijeenkomst en e-learning)
  • Patiëntinformatie over online inzage is gegeven aan patiënt
  • Online inzage is operationeel in de praktijk en ingepast in de werkprocessen