Inmiddels hebben een aantal praktijken ervaring opgedaan met het werken met de eGGZ behandelprogramma’s van Therapieland. Deze zijn door ZorgNU gecontracteerd via Ksyos. Er zijn inmiddels zo’n twintig behandelprogramma’s voor onder andere behandeling van piekeren, slaapproblemen, angst, disfunctionele gedachten, een laag zelfgevoel, ADHD, enz. Deze programma’s worden doorgaans zogenaamd “blended” aangeboden: patiënten volgen het online programma en maken de bij behorende opdrachten. In face to face contacten volgt verdieping op maat.

Aanbod POH GGZ optimaal
Voordeel van deze manier van werken is dat patiënten optimaal voorzien worden van psycho educatie waarbij uniforme uitleg plaatsvindt. Dit leidt niet zozeer tot een vermindering in de tijd die nodig is voor behandelen, maar maakt de kwaliteit van het aanbod door de POH GGZ wel optimaal.

Patiënten vragen om eGGZ aanbod
De manier waarop huisartsen patiënten enthousiasmeren tot het beginnen met een eGGZ programma lijkt de kans te vergroten tot actieve deelname. Als kaderhuisarts GGZ geef ik bij verwijzing aan de POH GGZ aan dat de patiënt op korte termijn kan beginnen met het programma, dat dit op elke gewenste tijd kan worden geopend en dat de patiënt de mogelijkheid heeft om per mail zaken aan de POH voor te leggen. De POH geeft aan dat patiënten daardoor bij de intake om het eGGZ aanbod gaan vragen.

Volgende stap
Een volgende stap vanuit ZorgNU is het proces na aanmelding bij Therapieland verder te verkennen, met name factoren die de therapietrouw bevorderen.

Alike Machielsen, Kaderarts GGZ