Binnen wijksamenwerkingsverband Fletiocura is een artrosenetwerk opgezet, ondersteund door een artrosecoördinator. Dit is een professional uit het eigen samenwerkingsverband die actief is in artrosezorg. De artrosenetwerken worden vervolgens aan de hand van scholingen meegenomen in het stepped care model. Verder wordt binnen dit netwerk VIPLive Samenwerken ingezet voor communicatie tussen professionals én bij de patiëntcommunicatie. Tot slot ontvangen binnen dit verband professionals informatie over artrose en is er voorlichtingsmateriaal voor patiënten.

Patientenwebsite: https://www.pak-artrose-aan.nl/