RegiozorgNU heeft samen met de zorgverleners in de regio Noordwest-Utrecht zorgprogramma’s ontwikkeld rond COPD, diabetes en hart- en vaatziekten.

Een zorgprogramma beschrijft de totale zorg voor een patiënt: waaruit bestaat de zorg, hoe ziet de zorgplanning eruit, in welke vorm wordt de zorg gegeven en wie zijn de zorgverleners? RegiozorgNU sluit contracten af met de ketenpartners, zoals internisten, praktijkondersteuners, laboratoria, funduscopisten, diëtisten en podotherapeuten. De huisarts is de hoofdbehandelaar en medisch eindverantwoordelijk voor de behandeling. RegiozorgNU ondersteunt zorgverleners bij het leveren van de zorg aan u en bewaakt de kwaliteit daarvan.

Zo bevorderen we samen een gezonde leefstijl van patiënten en helpen we een passende geïntegreerde behandeling te bieden.