RegiozorgNU

Jaarverslag 2021

RegiozorgNU kijkt terug op een succesvol 2021. We hebben de nodige stappen gezet om ons als regionale huisartsorganisatie in Noordwest-Utrecht goed neer te zetten. Met heel veel betrokken huisartsen en andere zorgmedewerkers is een breed gedragen plan voor de regio opgesteld. Lees in het jaarverslag waar we in 2021 aan hebben gewerkt en wat we met elkaar hebben bereikt.