Heeft u een klacht over KetenzorgNU? KetenzorgNU is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). De klachtencommissie is opgericht om alle klachten over huisartsen te behandelen. De klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt ook klachten over aangesloten zorggroepen, zoals KetenzorgNU. Klachten over andere disciplines dan huisartsen, zoals diëtisten, fysiotherapeuten, etc. kunt u indienen bij de Klachtenregeling voor de betreffende beroepsgroep.

Rol klachtencommissie

De klachtencommissie is onafhankelijk. De klachtencommissie heeft als taak te bepalen of een klacht gegrond is. Ook kan de klachtencommissie een aanbeveling doen. De klachtencommissie kan geen schadevergoeding toekennen. Aan de advisering, bemiddeling en behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn geen kosten verbonden.

Een klacht indienen

Klachten kunt u alleen schriftelijk indienen:

  • Per post: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
  • Per e-mail: info@skge.nl

Meer informatie

Informatie over de klachtencommissie en haar werkwijze kunt u vinden op www.skge.nl. De SKGE is telefonisch bereikbaar van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur op telefoonnummer 088 – 022 9100.