Meer en makkelijker samenwerken dankzij nieuwe technologie, een gezonde leefstijl stimuleren, eigen regie en maatwerk leveren: dat is persoonsgerichte zorg, ook bekend als Het Nieuwe Zorgwerken (HNZW), in een notendop. Niet alleen tussen zorgverleners onderling, maar ook met jouw chronische patiënten. Zodat zij meer betrokken zijn bij hun zorg en zelf gezondere keuzes kunnen maken.

Doelstelling

Het contact tussen huisarts en patiënt wordt door persoonsgerichte zorg positief beïnvloedt. De afgelopen jaren is de werkdruk steeds groter geworden en het contact met patiënten korter. Voor veel huisartsen én patiënten is dit een onbevredigende ontwikkeling. Met positieve gezondheid wordt de kracht van mensen benadrukt en is de focus verplaatst van aandoeningsgerichte zorg naar gezamenlijke besluitvorming en begeleiding bij gezonde keuzes en gedrag.

Resultaatafspraken Zilveren Kruis

  • De leergang persoonsgerichte zorg of het vervolg is binnen het eerste jaar na start gevolgd. Videofeedback of andere vorm van feedback maakt onderdeel uit van het leertraject.
  • De praktijk past het gedachtegoed actief toe in de praktijk.
  • Er zijn uiterlijk na één jaar ambassadeur(s) persoonsgerichte zorg op praktijkniveau aangesteld.
  • De ambassadeurs stimuleren de inzet van persoonsgerichte zorg in de praktijk.
  • Ambassadeurs komen minimaal 1x per jaar op wijkniveau samen om te leren van elkaars best practices (intervisie).
  • Zorgprofessionals ervaren dat patiënt meer regie en grip op gezondheid heeft en een hogere betrokkenheid toont (te monitoren via enquêtes onder ambassadeurs of professionals).
  • Patiënt ervaart dat er een ander gesprek gevoerd wordt op de praktijk en dat de verschillende disciplines over dezelfde kennis beschikken en een vergelijkbare visie uitdragen.
  • Regio-organisatie heeft in juli 2022 minimaal één eigen persoonsgerichte zorg trainer opgeleid om het gedachtegoed naar de toekomst toe te borgen.
  • Patiënt maakt op een adequate manier gebruik van de eerstelijnszorg.

Huisarts André de Vries: HNZW is een ‘flow’ – de patiënt is in de regie

Graag laten we je aan de hand van een voorbeeld persoonsgerichte zorg in de praktijk zien.

“Met Het Nieuwe Zorgwerken (HNZW) word je echt bewust van wat de patiënt wil” vertelt een enthousiaste André de Vries, huisarts bij Huisartsenpraktijk Oude Ophuis en de Vries in Montfoort. André heeft met het praktijkteam in Montfoort de leergang Persoonsgerichte zorg gevolgd en neemt de aangereikte handvatten mee in de gesprekken met patiënten. “Door de leergang ben je je nog meer bewust van het persoonsgerichte werken. Het lukt niet vanzelf. Maar als je het je eigen maakt, is het echt een ‘flow’ waar je in komt.”

André de Vries, huisarts

Wat houdt HNZW voor jou in?
“Het Nieuwe Zorgwerken is voor mij meer aansluiting bij de patiënt zoeken, langere consulten, meer samenwerken, hierdoor als zorgverleners dezelfde boodschap communiceren en goed bij de patiënt nagaan hoe deze geholpen wil worden. Hierdoor komt de patiënt meer in zijn eigen kracht en heeft deze meer regie.”

Welke inzichten heeft de leergang je gegeven?
“Door de leergang ben ik mij nog bewuster geworden van het persoonsgericht werken. Ik kijk echt naar wat de patiënt zijn klacht is en hoe ik de patiënt het beste help samen met de mensen/zorgverleners om de patiënt heen. Ik richt mij nu meer op ‘Wat is nu goede samenwerking?’ en ik maak nu veel vaker afspraken met collega zorgverleners. Het is heel prettig om zo te werken. Je moet wel echt goed samenwerken. Dan wordt één plus één drie.”

Wat heb je uit de leergang meegenomen in de praktijk?
“Tijdens de leergang was het erg prettig dat je werd gecoacht in de verschillende gespreksfasen van een behandeltraject. Daarnaast waren de video’s van je eigen consult, welke tijdens de leergang werden besproken, ontzettend leerzaam voor mij. Ik vind het prettig om op deze manier kritisch naar mijzelf te kijken. Het was overigens fijn om de leergang samen met de assistentes te volgen. Zo trekken we echt samen op. Sinds drie maanden zijn we zelfs gestart om onze eigen consulten op te nemen en hiervan te leren.”

Ben je anders gaan communiceren?
“Jazeker, door het effectief coachen is het makkelijker om gelijkwaardiger te communiceren. Je bent je nu ook meer bewust van de manier waarop je communiceert. De ene keer communiceer je bijvoorbeeld in de directieve stand, de andere keer in de motiverende stand en soms in de begeleidende stand. In de leergang werden ook echt specifiek de fases in effectief coachend communiceren genoemd: adviseren, luisterend, begeleidend en delegerend.“

Ik geloof erin!
“Deze leergang helpt je echt. De video’s, verschillende rollen en ook de leergang multidisciplinair volgen zijn echt van meerwaarde in de praktijk. Ik vind Het Nieuwe Zorgwerken leuk en ik geloof er ook in. Jullie leergang heeft heel echt geholpen om meer maatwerk te bieden,“ besluit André.

Meer weten?
Ben je enthousiast geworden na het verhaal van André en wil je meer informatie of een leergang persoonsgerichte zorg met jouw praktijk volgen? Neem dan contact op met Marian Verkerk via m.verkerk@regiozorgnu.nl.