Het wordt drukker in de huisartsenpraktijk. De complexiteit van de patiëntenzorg neemt toe en de populatie vergrijst, dat vraagt om ‘meer tijd voor de patiënt’. Tegelijkertijd vraagt dit om een andere inrichting van de zorg rekening houdend met krapte op de arbeidsmarkt en aansluiten op de behoefte van de patiënt en professional. Zorg op afstand kan dan een oplossingsrichting zijn.

Door patiënten die veel zorg nodig hebben gedeeltelijk online te behandelen, gericht op meer zelfmanagement, bied je patiënten een stap in de richting van meer eigen regie. De patiënt kan online behandeld worden via beeldbellen, e-consulten, meetwaarden curves, vragenlijsten, telemonitoring en e-coaching. En samenwerking tussen verschillende zorgverleners en de patiënt, iets wat digitaal goed te organiseren is, kan gericht digitaal worden ingezet. Hierbij valt te denken aan een digitaal MDO, maar ook een gezamenlijk chat/e-consult gesprek tussen professionals en de patiënt of mantelzorger. Op termijn biedt deze ontwikkeling meer tijd voor de patiënt wanneer dat nodig is en meer tijd voor die patiënten bij wie dat nodig is.

Doelstelling

De inzet van blended care draagt eraan bij dat de huisarts meer tijd en aandacht heeft voor patiënten, doordat processen efficiënter ingericht kunnen worden. Daarnaast zorgt het voor een laagdrempelige manier van contact. Door het gebruik van zorgtechnologieën verandert de relatie tussen huisarts en patiënt. Zo wordt de huisarts steeds vaker als coach gezien, die de patiënt kan begeleiden in het continue veranderende zorglandschap.

Resultaatafspraken Zilveren Kruis

  • Deelnemende praktijken hebben een keuze gemaakt voor een systeem, welke aansluit bij het regionale ICT beleidsplan.
  • De online behandeling kan bestaan uit: Digitale consultvoorbereiding en e-lab, e-consulten, e-coaching, beeldbellen, telemonitoring, digitaal samenwerken binnen de omgeving van de patiënt bijvoorbeeld een digitaal MDO.
  • Van elke praktijk heeft minimaal 1 medewerker een training gevolgd over het gebruik van de digitale oplossing.
  • Praktijken hebben minimaal 1 ambassadeur/key user aangewezen die het gebruik van de digitale oplossing stimuleert.
  • Bij deelnemende praktijken is na één jaar bij minimaal 10% meer (chronische) patiënten beeldbellen, digiconsult en/of telemonitoring ingezet via Curavista Gezondheidsmeter, VIPLive of een andere geschikte toepassing. Inzet voor andere doelgroepen wordt ook gestimuleerd.
  • In juli 2022 is het gebruik van Gezondheidsmeter richting basiszorgtoepassing op 2 thema’s uitgebreid bij praktijken waar al gebruik gemaakt wordt van online behandeling.
  • De regio-organisatie heeft praktijken voorzien van spiegelrapportages.

Ervaring Maarssenbroek: Patiënten stimuleren blijft de grootste uitdaging

Consulent digitaal behandelen, Monique Bakker, werd geïnterviewd door Smarthealth, de toonaangevende leverancier van digitaal gezondheidsnieuws. Benieuwd naar een voorbeeld van hoe zij dit op de praktijk in Maarssenbroek hebben ingericht? Bekijk het interview hier.

Ervaring Montfoort: Mooie manier van werken om vast te houden

Ook in Montfoort wordt er gewerkt met zorg op afstand. Huisarts André de Vries vertelt hierover: “Videobellen is nog niet altijd makkelijk in de praktijk in te passen. Hier is misschien wel cameratraining voor nodig zodat je een volwaardig gesprek kan voeren. Ik zie zeker de meerwaarde van e-consulten in. Ik gebruik hierbij vaak de teksten van Thuisarts.nl. Deze knip en plak ik in het consult. Dat is erg prettig. Het zou fijn zijn als dit in de toekomst automatisch via het portaal kan. Uiteraard moeten we ook van de volle wachtkamers af. Het is echt een andere manier van werken. Een mooie manier van werken om na Corona vast te houden.”

Meer weten

Wil je meer weten over Meer zorg op afstand? Neem dan contact op met Marian Verkerk via m.verkerk@regiozorgnu.nl.