In deze implementatiemodule ligt de focus op passende zorg en uitstroom. De iPH-gecertificeerde trainer werkt hierbij nauw samen met de contactpersoon binnen de praktijk of wijk.

Mogelijke onderwerpen zijn:

  • gesprekken vanuit Positieve Gezondheid geven patiënten meer regie over hun aandoening, grotere zelfredzaamheid, normaliseren van klachten en zorg binnen het eigen netwerk, hoe regelen we dit?
  • gesprekken vanuit de zes dimensies van gezondheid bieden handvatten voor een passende verwijzing, zeker als het gedachtengoed ook gebruikt wordt binnen het netwerk, ervaringen delen
  • gezamenlijke gesprekstraining met het netwerk: biedt verbondenheid en stimuleert gezamenlijk optrekken ten bate van patiënten
  • aansluitend aan het PG-gesprek passend aanbod weten te vinden. Kun je in VIPLive GLI en WOR vinden, hoe richt je dit in? Afspraken maken.

Voor wie?

Deze implementatiemodule is voor praktijken die de training ‘Positieve Gezondheid – gesprekken voeren’ al hebben afgerond en deelnemen aan Meer Tijd voor de Patiënt.

IPH-trainers

Monique Bakker, Sandra IJpma, Janine van der Duin, Karolien van den Brekel.

Wanneer

Datum teambijeenkomst plannen in overleg

Locatie

Keuze praktijk/netwerk

Voorbeeld programma

  • 17.30 uur – Start implementatiemodule positieve gesprekken en inbedding in de processen
  • 20.30 uur – Einde avond

Kosten

Eigen bijdrage per team nog niet bekend. Locatie, catering en organisatie worden bekostigd door RegiozorgNU.

Accreditatie

Meer informatie over accreditatie volgt.

Aanmelden

Bespreek met je MTVP-coach of deze implementatiemodule passend is en zo ja, met hoeveel collega’s je wilt deelnemen. Je ontvangt een aanmeldlink per mail.