In deze implementatiemodule ligt de focus op optimale inzet van het goede gesprek in de spreekkamer. De training krijgt in onderling overleg vorm. De iPH-trainer werkt hierin nauw samen met de contactpersoon vanuit de praktijk of wijk.

Onderwerpen kunnen zijn:

  • uitwisselen van casuïstiek PG-gesprekken en het maken van afspraken over de samenwerking hierin;
  • Positieve Gezondheid inbedden in je processen: zelf je agenda hierop nakijken;
  • Reflectie op verwijzingen vanuit de basishouding gebaseerd op positieve gezondheid;
  • Aansluitend aan het PG-gesprek passend aanbod weten te vinden: kun je in VIPLive GLI en WOR vinden?
  • Goede voorbeelden delen, meekijken, video, kettingbrief;
  • Implementatie Positieve Gezondheid in de samenwerking met de POH;
  • Patiënten informatie Positieve Gezondheid inzetten, registratie PG gesprekken voor opvolging en werkafspraken hierover.

Voor wie?

Deze implementatiemodule is voor praktijken die de training ‘Positieve gezondheid – gesprekken voeren’ al hebben afgerond en deelnemen aan Meer Tijd voor de Patiënt.

IPH-trainers

Monique Bakker, Sandra IJpma, Janine van der Duin, Karolien van den Brekel

Wanneer

Datum teambijeenkomst plannen in overleg

Locatie

Keuze praktijk/netwerk

Programma

  • 17.30 uur – Start implementatiemodule positieve gesprekken en inbedding in de processen
  • 20.30 uur – Einde avond

Kosten

Eigen bijdrage per team nog niet bekend. Locatie, catering en organisatie worden bekostigd door RegiozorgNU.

Accreditatie

Meer informatie over accreditatie volgt

Aanmelden

Bespreek met je MTVP-coach of deze implementatiemodule passend is en zo ja, met hoeveel collega’s je wilt deelnemen. Je ontvangt een aanmeldlink per mail.