Voorafgaand aan je aanmelding voor MTVP regel je twee zaken: je kiest een contactpersoon voor MTVP en bepaalt op welk moment je wilt instromen.

1. Wijs een contactpersoon aan.

De contactpersoon is een praktijkmedewerker of een externe die goed op de hoogte is van de ontwikkelingen in de praktijk. De contactpersoon stelt samen met RegiozorgNU het praktijkplan op. Zo komt er een plan dat goed past bij de praktijk. De contactpersoon werkt interventies uit en is aanjager. Via overleg en rapportage houdt de contactpersoon van RegiozorgNU op de hoogte van de voortgang.

Als meerdere praktijken nauw samenwerken en één contactpersoon gezamenlijk aanstellen, kan er een gezamenlijk praktijkplan opgesteld worden. Het kan zijn dat de contactpersoon meerdere praktijken onder de hoede heeft die niet tegelijk instromen in MTVP.

Via het aanmeldformulier geef je de gegevens van de contactpersoon door aan RegiozorgNU.

De contactpersoon verdiept zich in de behoeften van de praktijk en de mogelijke MTVP-interventies. Hij/zij ontvangt een uitnodiging voor een intake en een formulier voor een conceptpraktijkplan. Dat conceptpraktijkplan dient uiterlijk één week voor de intake ingestuurd te worden.  

2. Bepaal wanneer je wilt starten

Als je als praktijk wil deelnemen aan MTVP, kun je kiezen wanneer je wilt instromen: april 2023 (Q2), juli 2023 (Q3), oktober 2023 (Q4) of in januari 2024 (Q1).

Om te kunnen instromen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Implementeren van twee interventies uit ‘Anders werken in de praktijk’ (1 in jaar 1, 1 in jaar 2).
  2. Implementeren van twee interventies uit ‘Samenwerken in het netwerk’ (binnen 2 jaar).
  3. Implementeren van twee interventie uit ‘Het voeren van het andere gesprek’ (start jaar 1, verdieping jaar 2).
  4. Deelnemen aan een intervisiemoment in jaar 1 en jaar 2.
  5. Aanstellen van een contactpersoon voor de praktijk.

Planning

Hoe ziet de planning van MTVP eruit? Dat is afhankelijk van je instroommoment. Voorafgaand aan het kwartaal waarin je instroomt, vindt een intake plaats. De implementatiecoach neemt contact op met de contactpersoon van de praktijk en plant de intake in. Uiterlijk één week voor de intake lever je een conceptpraktijkplan aan. Het formulier voor dit conceptpraktijkplan ontvang je van RegiozorgNU. Als je in Q2 2023 instroomt, start je in dat kwartaal met de implementatie van je eerste kernelement (van ‘Anders werken in de praktijk’ of ‘Het voeren van het goede gesprek’). In het kwartaal daarna (Q3 2023) implementeer je een tweede kernelement. In Q1 2024 stel je een praktijkplan voor jaar 2 op. Je neemt daarin ook het kernelement ‘Samenwerken met het netwerk’ mee. Het kwartaal erna (een jaar na instroom) implementeer je het praktijkplan voor jaar 2. Op de website vind je een tabel met de planning voor andere instroommomenten.

Het onderstaande overzicht kan je helpen bij het inschatten wanneer je wilt en kunt instromen. Mochten er voor een bepaald instroommoment meer aanmeldingen zijn dan plaatsen, dan vindt er een selectie plaats.

InstroomQ2-2023Q3-2023Q4-2023Q1 – 2024
Intake concept praktijkplan jaar (
1 week voor intake inleveren)
april/meimei/juni 2023juli t/m sept 223okt t/m dec 2023
Start implementatie eerste kernelementQ2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024
Start implementatie tweede kernelementQ3 2023Q4 2023Q1 2024Q2 2024
Praktijkplan jaar 2 (incl. Samenwerken met het netwerk)Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024
Start implementatie praktijkplan jaar 2 (incl. Samenwerken met het netwerk)Q2 2024Q3 2024Q4 2024Q1 2025
Alternatieve selectie indien:≥ 14 normpraktijken in 2023 Q2 instromen≥ 14 normpraktijken in 2023 Q2+Q3 instromen≥ 42 normpraktijken in 2023 Q2+Q3+Q4 instromenn.v.t.