Hoe ziet de planning van MTVP eruit? Dat is afhankelijk van je instroommoment. Voorafgaand aan het kwartaal waarin je instroomt, vindt een intake plaats. De MTVP-coach van RegiozorgNU neemt contact op met de contactpersoon van de praktijk en plant de intake in. Uiterlijk één week voor de intake lever je een conceptpraktijkplan aan. Het formulier voor dit conceptpraktijkplan ontvang je van RegiozorgNU.

Als je in Q2 2023 instroomt, start je in dat kwartaal met de implementatie van je eerste kernelement (van ‘Anders werken in de praktijk’ of ‘Het voeren van het goede gesprek’). In het kwartaal daarna (Q3 2023) implementeer je een tweede kernelement. In Q1 2024 stel je een praktijkplan voor jaar 2 op. Je neemt daarin ook het kernelement ‘Samenwerken met het netwerk’ mee. Het kwartaal erna (een jaar na instroom) implementeer je het praktijkplan voor het tweede jaar.

Vanaf de startdatum van jouw praktijk wordt de MTVP-datum voor jouw praktijk toegevoegd als addendum aan de overeenkomst huisartsenzorg 2023. Zo kan elk kwartaal een nieuwe groep huisartsen declareren. De S3-MTVP-prestatiecode voor de huisarts is 31453. Hou er rekening mee dat je minimaal 10 werkdagen wacht met declareren nadat het contractvoorstel in het VECOZO Zorginkoopportaal is geaccepteerd. In deze tijd verwerken de andere zorgverzekeraars de gemaakte afspraken.

Planning

InstroomQ2-2023Q3-2023Q4-2023Q1 – 2024
Intake concept praktijkplan jaar 1 (1 week voor intake inleveren)april/meimei/juni 2023juli t/m sept 223okt t/m dec 2023
Start implementatie eerste kernelementQ2 2023Q3 2023Q4 2023Q1 2024
Start implementatie tweede kernelementQ3 2023Q4 2023Q1 2024Q2 2024
Praktijkplan jaar 2 (incl. Samenwerken met het netwerk)Q1 2024Q2 2024Q3 2024Q4 2024
Start implementatie praktijkplan jaar 2 (incl. ‘Samenwerken met het netwerk’)Q2 2024Q3 2024Q4 2024Q1 2025