Voor praktijkteams die de implementatiemodule ‘Positieve Gezondheid – gesprekken voeren’ al hebben afgerond, is in het kader van MTVP een vervolgaanbod beschikbaar. Hoe bed je het geleerde in in de praktijkvoering of binnen het netwerk? Wanneer pas je de gesprekstechnieken die je hebt geleerd toe? En hoe doe je dat op een manier die verschil maakt voor de patiëntenstromen?

Samen met een iPH-gecertificeerde trainer en de contactpersoon binnen je praktijk of wijk, plan je twee team- of netwerk-implementatiemodules in. Hierbij kan de focus liggen op:

  • de inbedding in de praktijk
  • de samenwerking met het netwerk
  • een bepaalde doelgroep

Lees meer over de mogelijkheden.

Inbedding in de praktijk

In deze implementatiemodule ligt de focus op de inbedding in de instroom, de ‘voordeur’ van de praktijk of op de optimale inzet van het goede gesprek in de spreekkamer. Met deze keuze voldoe je zowel aan het kernelement ‘Anders werken in de praktijk’ als aan het kernelement ‘Het goede gesprek’.


Inbedding in de praktijk – netwerk

In deze implementatiemodule ligt de focus op het versterken van de samenwerking met het netwerk. Met deze keuze voldoe je in jaar 2 van MTVP zowel aan het kernelement ‘Samenwerken in het netwerk’ en het kernelement ‘Het goede gesprek’.


Inbedding in de praktijk – bepaalde doelgroep

In deze implementatiemodule ligt de focus op een bepaalde doelgroep voor een bepaalde procescategorie.


Inspiratie en toolkits Positieve Gezondheid

In je praktijk kun je op verschillende manieren aan de slag met Positieve Gezondheid. RegiozorgNU heeft een handig overzicht van ondersteunend materiaal voor praktijk en patiënt op een rij gezet, alsook ervaringen van huisartsen in de regio.