Transmuraal Incident Melden (TIM)

15 november 2023

Iedere huisarts ervaart wel eens een incident in de overdracht van de zorg vanuit bijvoorbeeld een ziekenhuis, thuiszorg of andere zorgorganisatie. We noemen dit transmurale incidenten. Om te leren van…

Lees verder

Aandacht voor valrisico

12 november 2023

Veel samenwerkingsverbanden hebben al langer aandacht voor valpreventie. Deze initiatieven waren vooral gericht op  ouderen met een hoog valrisico. In de domeinoverstijgende keten wordt nu ook gekeken naar ouderen met…

Lees verder

Verslag Spiegelbijeenkomst

26 oktober 2023

De jaarlijkse spiegelbijeenkomst over geïntegreerde chronische zorg van 5 oktober was een avond vol inzichten en discussies over de toekomst van de chronische zorg. Meer dan tachtig huisartsen, POH’s en…

Lees verder

Straks meer doen via Corpio

10 oktober 2023

Degenen die zich hebben aangemeld voor de DUO-dagen van november hebben het al gemerkt: aanmelden gaat dit keer via het platform Corpio en niet meer via het invulformulier op de…

Lees verder

Werkgroep ggz bezoekt huisartsenpraktijken

9 oktober 2023

In november en december bezoeken Annemarie Pucks (POH-GGZ) en Doortje Boshuizen (programmaleider ggz) huisartsenpraktijken om nog beter te horen wat de ervaringen zijn met ggz in de huisartsenpraktijk. Beiden zijn…

Lees verder

Op weg naar betere artrosezorg

9 oktober 2023

Tijd voor een update van het S3-project ‘Betere Artrosezorg Noordwest-Utrecht 2.0’. Dit project startte in september vorig jaar met als doel om regiobreed te gaan werken met het stepped care-model…

Lees verder