Huisartsenpraktijken willen nu én in de toekomst kwalitatief hoogwaardige, toegankelijke en persoonlijke zorg bieden, dichtbij huis. Om deze ambities mogelijk te maken, is digitalisering een belangrijk middel. Met het programma NUdigitaal willen we de komende jaren hiervoor de randvoorwaarden realiseren en succesvolle veranderingen in gang zetten.

Het programma loopt tot eind 2023 en bestaat uit drie onderdelen:

1. Inrichten digitale regionale infrastructuur
Een regionale digitale infrastructuur is onder andere nodig om goed met elkaar te kunnen samenwerken en om op een veilige en gebruiksvriendelijke manier zorg op afstand te kunnen bieden.
We onderzoeken onder andere of we in de regio tot één HIS en één patiëntenportaal kunnen komen. We voeren gefaseerd een regionaal systeem voor netwerk- en ketenzorg in, inclusief een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) voor preventie en leefstijlondersteuning. Ook gaan we praktijken ondersteunen op ICT-gebied.

2. Realiseren van een veilige omgeving voor analyses en inzichten
Hierdoor is het straks mogelijk om informatie en data op praktijk-, wijk- én regionaal niveau te analyseren. Deze gegevens kunnen gebruikt worden om preventiever te gaan werken en de juiste zorg op de juiste plek te bieden, in samenwerking met netwerkpartners.

3. Faciliteren van zorg op afstand
Als we 1 en 2 op orde hebben, gaan we in 2023 van start met een aantal (pilot)projecten op het gebied van zorginnovatie. Denk aan het verder toepassen van telemonitoring en verschillende vormen van zelftriage, zelfmanagement en eigen regie voor de patiënt.

Actueel

Straks meer doen via Corpio

10 oktober 2023

Degenen die zich hebben aangemeld voor de DUO-dagen van november hebben het al gemerkt: aanmelden gaat dit keer via het platform Corpio en niet meer via het invulformulier op de…

Lees verder

HIS-proeverij naar 9 oktober

20 juli 2023

De HIS-proeverij is verplaatst van 20 september naar maandag 9 oktober. Van 17.30 – 21.00 uur kunnen huisartsen en praktijkmedewerkers op buitenplaats Kameryck in Kamerik kennismaken met de geselecteerde HIS’sen.…

Lees verder

Meer nieuws over NUdigitaal

Waarom NUdigitaal?

Digitalisering is nodig om aan goed aan te kunnen blijven sluiten bij de ontwikkelingen in de maatschappij én in de zorg. In het hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 is € 50 miljoen aan aanvullende financiële middelen beschikbaar gesteld om huisartsenpraktijken in de regio’s te helpen om een volgende stap in digitalisering te zetten. Voor de regio Noordwest-Utrecht heeft RegiozorgNU budget gevraagd én gekregen om extra te kunnen investeren in digitalisering. Met deze financiële bijdrage kunnen we tot eind 2023 een aantal projecten realiseren.

Hoe doen we dat?

We doen dit in fases en in afstemming en nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Er is een klankbordgroep ingesteld. Hierin zijn alle huisartsengroepen vertegenwoordigd. Met de klankbordgroep vindt regelmatig overleg plaats. De leden van de klankbordgroep geven met ons het programma verder vorm en hebben ook de taak om de stem van de Hagro’s te vertegenwoordigen in het programma. Ook vragen we advies aan NUGezond, het multidisciplinaire adviesorgaan van RegiozorgNU. Incidenteel zetten we enquêtes en andere middelen in om wensen en behoeften te peilen.

Blijf op de hoogte

Via het NUbericht houden we je op de hoogte van NUdigitaal en de voortgang. Daarnaast kun je uiteraard altijd contact opnemen met jouw Hagro-vertegenwoordiger in de klankbordgroep of wijkmanager.

Programmaorganisatie

Opdrachtgever: RegiozorgNU

Foto Sam Siemssen, directeur RegiozorgNU
Sam Siemssen: ‘Mooie kans om met elkaar flink door te pakken’

Stuurgroep: Sam Siemssen (RegiozorgNU), Jannine Timmerman (ZorgNU), Marnix Putto (NUGezond), Diana Lucassen/Pieter Harms (CMIO’s RegiozorgNU), Tina Meijer (RegiozorgNU)

Klankbordgroep

Arnoud Klein Ikkink Breukelen/Loenen
Mieke Wolfs-SmitsMaarssen-Dorp
Jeroen van VlietGezondheidscentra M’broek
Monique GresnigtMaarssenbroek
Pieter Harms/Diana Lucassen Vinkeveen & Wilnis
Linda de VogelMontfoort -Linschoten
Jouke HanjeMontfoort-Linschoten
Erik WinsWoerden
Diana JansenWoerden
Debby van SleeuwenHarmelen/ de Meern
Jorden MoorlagVleuten Kockengen
Jantien Stok Hagro Parkwijk
Mariël vd BurghtHagro Vleuterweide

In een notendop

Praatplaat NUdigitaal