Er is een traject gestart waarbij alle huidige HIS’en, oud en nieuw, met elkaar worden vergeleken. Bij een HIS-harmonisatie kunnen we als regio kiezen voor een of twee HIS’en. Dit heeft voordelen, zoals minder administratieve rompslomp en gemakkelijkere dossieroverdracht voor praktijken, meer tijd voor zorg en tevreden patiënten die weten dat hun dossiers in veilige handen zijn. Deze keuze maken we uiteraard gezamenlijk. Hieronder vind je hoe we dat de komende periode van plan zijn om te doen.

Waarom nu?

Waarom is dit het moment om dit traject aan te gaan? Om te beginnen lijken sommige huidige HIS’en niet toekomstbestendig. Daarnaast zijn er een aantal nieuwe spelers in het veld. Deze nieuwe HIS’en (Healthconnected en Medikit) zijn veelbelovend. Ook gaan Omnihis en Promedico samen verder als Sanday en gaat Microhis over in Dedalus.

Deze vernieuwingen vragen om een verkenning. Ook wordt landelijk stevig ingezet op digitalisering door de politiek en de verzekeraars. In de komende jaren is er dus financiële ondersteuning via de regio-organisaties om de huisartsen te helpen bij digitaliseringsprojecten.

Doel

HIS-harmonisatie kan veel voordelen voor de huisartsenpraktijk opleveren. In onderstaande figuur vind je de verschillende voordelen van een gezamenlijk HIS terug.

Hoe pakken we dit aan?

Bij RegiozorgNU is een team van experts samengesteld om dit traject te begeleiden. De klankbordgroep, met vertegenwoordigers uit alle hagro’s, is nauw betrokken. Om zoveel mogelijk HIS’en met elkaar te kunnen vergelijken en zo veel mogelijk praktijken, huisartsen en Hagro’s te betrekken, is een stappenplan opgezet.

 1. Binnen de klankbordgroep is een selectiecommissie gevormd.
 2. De selectiecommissie stelt lijst op van vier HIS’en die we nader willen onderzoeken, met onderbouwing.
 3. Deze presenteren zich aan iedereen tijdens twee webinars in maart 2023.
 4. Op basis van de input tijdens deze webinars, wordt een pakket van eisen opgesteld (technisch en functioneel). Dit wordt in een webinar op 31 mei 2023 gepresenteerd en besproken.
 5. Op basis daarvan én van de terugkoppeling uit de webinars worden maximaal twee HIS’en geselecteerd.
 6. Deze presenteren zich in een ‘proeverij’: een live-presentatie waarbij uitgebreid gelegenheid is om stil te staan bij het waarom en de eventuele voordelen. Deze HIS-proeverij vindt plaats op 9 oktober 2023 van 17.30 – 21.00 uur in Kamerik.
 7. Als alle lichten na de proeverij nog op groen staan, wordt een voorstel uitgewerkt (businesscase en migratieplan).
 8. Na een positief advies van de klankbordgroep wordt het voorstel ter besluitvorming ingebracht in de ALV van huisartsencoöperatie ZorgNU.

HIS-selectieteam

 • Sanne van Delft (projectleider RegiozorgNU)
 • Diana Lucassen (huisarts Ronde Venen/CMIO RegiozorgNU)
 • Pieter Harms (huisarts Ronde Venen/CMIO RegiozorgNU)
 • Jeroen van Vliet (huisarts GZC Maarssenbroek)
 • Jorden Moorlag (huisarts Huisartsenpraktijk Bronkhorst)
 • Marnix Putto (apotheker Montfoort-Linschoten)
 • Marlies Dool-Smink (huisarts Huisartsenpraktijk Dool Montfoort)
 • Thomas Overbeek (huisarts De Trouwe Wachter Tienhoven))
 • Wies Vermin (huisarts LRJG Veldhuizen)

Vragen?

Voor meer informatie kun je terecht bij CMIO’s Diana Lucassen en Pieter Harms of projectleider Sanne van Delft.