In maart 2022 is er een enquête verstuurd over de stand van zaken rond ICT en digitalisering in onze huisartsenpraktijken en naar de behoefte aan ondersteuning van RegiozorgNU. Aan de hand van de respons werken we nu samen met de praktijken aan een concreet ICT-ondersteuningspakket. Met de klankbordgroep wordt besproken welke ‘top 5’-onderwerpen het eerst opgepakt worden.

Pagina met informatie en scholingen

Sinds januari 2023 is er een pagina ingericht met informatie, handreikingen en voorbeelddocumenten over de AVG en informatiebeveiliging, toegespitst op huisartsenpraktijken. Hier bleek veel vraag naar.

Praktijkmedewerkers die hun digivaardigheden willen vergroten, kunnen op deze pagina online trainingen vinden, waaronder een complete basistraining digitale vaardigheden.