Intelligente telemonitoring is een van de innovaties die kan bijdragen aan het verlagen van de werkdruk bij de huisartsenpraktijken. In onze regio zijn we van start gegaan met het project Meet(N)Uzelf. De projectgroep verkent de komende maanden welke oplossingen er zijn op het gebied van intelligente telemonitoring, elke het beste passen bij de praktijken in onze regio en gaat proefdraaien in vier praktijken.

Doel

Het telemonitoring systeem moet ervoor zorgen dat chronische zorgpatiënten niet onnodig naar de praktijk hoeven te komen en dat zorgverleners meer tijd krijgen voor patiënten die een consult hard nodig hebben. Zo spelen we tijd vrij van de POH en geven we de patiënt meer regie.

Wat houdt het in?

Verkenning (november 2022 – maart 2023)
Welke intelligente telemonitoringstools zijn er? Wat zijn wensen en eisen van zowel gebruikers als patiënten? Komen tot een keuze met welke applicatie een pilot gedraaid wordt .

Pilot (maart – november 2023)
Proefdraaien met de applicatie in vier praktijken: twee in Leidsche Rijn en twee in De Ronde Venen. We starten met patiënten met een hoge bloeddruk. Dit is de gemakkelijkste groep omdat de diagnostiek eenvoudig een eenduidig is. Gedurende de pilot zullen we, in de vorm van wetenschappelijk onderzoek, meten welk effect telemonitoring heeft op de werkbalans van de POH en de gebruiksvriendelijkheid voor zowel patiënt als praktijk.

Evaluatie (november 2023)
Tijdens de evaluatie bekijken we hoe de POH’s en de patiënten het gebruik hebben ervaren. Scheelt het inderdaad tijd voor de POH? Gaat het aantal consulten naar beneden? Op basis van al deze gegevens zal er worden afgewogen of het telemonitoring platform geschikt is om breed in de regio uit te rollen.

Projectgroep

  • Sanne van Delft (projectleider RegiozorgNU)
  • Fenneke Meulink (huisarts LRJG)
  • Marlous Koningsveld-Kortekaas (huisarts LRJG)
  • Diana Lucassen (huisarts Ronde Venen/CMIO RegiozorgNU)
  • Pieter Harms (huisarts Ronde Venen/CMIO RegiozorgNU)

Contact

Voor meer informatie over Meet(N)Uzelf kun je terecht bij projectleider Sanne van Delft.