Als zorgmedewerker krijg je in je werk steeds meer te maken met digitale technologie. Digivaardigheid is belangrijk om nu én in de toekomst optimale zorg te kunnen leveren. Op deze pagina hebben wij verschillende online trainingen, hulpmiddelen en informatie van verschillende betrouwbare bronnen voor je verzameld en op een rij gezet. Zo kun je in je eigen tempo aan de slag.

Digivaardigheden

Zelfscan en quiz

Aan de hand van deze zelfscan en quiz van Digivaardig in de zorg kom je erachter op welke onderdelen je al digivaardig bent en waar mogelijk nog niet. Dit kan je gebruiken om te bepalen welke verdere trainingen je wilt volgen.  

Mocht er uit zelfscan of quiz blijken dat je op bepaalde onderdelen meer digivaardigheid kunt gebruiken, dan vind je hieronder diverse ondersteunende online trainingen of workshops.

Online trainingen 

Workshops en trainingen op locatie

AVG en informatiebeveiliging 

Informatiebeveiliging

AVG

  • AVG-Helpdesk voor zorg, welzijn en sport. Deze helpdesk biedt informatie op het gebied van AVG en privacy gebundeld en zoveel mogelijk toegankelijk gemaakt voor collega’s in hetzelfde werkveld. 
  • Data Protection Impact Assessment (DPIA). Een Data Protection Impact Assessment (DPIA) is een instrument om vooraf de privacyrisico’s van een gegevensverwerking in kaart te brengen. Een DPIA is verplicht als een gegevensverwerking waarschijnlijk een hoog privacyrisico oplevert voor de mensen van wie de organisatie gegevens verwerkt. Op te vragen bij RegiozorgNU.
  • Handreiking meldplicht datalekken. Op te vragen bij RegiozorgNU.
  • Informatie over verwerkersovereenkomsten, inclusief een modelverwerkersovereenkomst die als basis kan dienen voor een eigen verwerkersovereenkomst. Op te vragen bij RegiozorgNU.
  • Verwerkingsregister. Zorgaanbieders moeten op basis van de verantwoordingsplicht kunnen aantonen dat ze voldoen aan de eisen van de AVG. Zo moet een organisatie kunnen laten zien dat ze de juiste technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om de persoonsgegevens te beschermen. Een belangrijk hulpmiddel om de verantwoording op orde te krijgen is het ‘register van verwerkingsactiviteiten’, kortweg het verwerkingsregister. Voor organisaties die bijzondere persoonsgegevens verwerken is zo’n register verplicht. Dit betekent dat elke zorgorganisatie zo’n register moet aanleggen en bijhouden. Op te vragen bij RegiozorgNU.