Praktijken ontvangen periodiek van Calculus een e-mail met de vraag om patiëntenlijsten aan te leveren. Voor het declaratieproces wordt praktijken gevraagd een HIS-extractie te maken. Wanneer de verwerking van de extractie is afgerond, kan de medewerker (met een toegewezen financiële rol) de patiëntenlijsten aanvragen en beoordelen. Hiervoor moet een beveiligde sessie gestart worden. De sessie wordt gestart door op het ‘slotje’ rechts bovenin te klikken en een persoonlijk wachtwoord te gebruiken.

Nadat VIPLive is aangepast, is het van belang ook de registraties in het HIS na te kijken en aan te passen voor een volgend kwartaal.

Maak regelmatig een extractie

We adviseren om regelmatig een extractie te maken. Tenminste een keer per maand, maar bij voorkeur een keer per week. Een extractie is nodig om de gegevens in VIPLive te verversen, bijvoorbeeld om te declareren bij de zorggroep. Daarnaast krijgt de praktijk na het maken van een extractie inzicht in de laatste stand van zaken. Wanneer je je extracties inlevert in je eigen VIP-account kun je dit zien bij het verzamelpunt. Ook ketenpartners krijgen na het maken van een extractie inzicht in de meest recente meetwaarden en medicatie van de patiënten die zij behandelen.