Tijdens twee webinars op 21 en 29 maart 2023 presenteerden zes HIS-aanbieders zich online voor huisartsen, POH’s en andere praktijkmedewerkers.

Op dinsdag 21 maart waren dat de volgende HIS-aanbieders:

 • Sanday
  “De zorg staat voor een uitdaging. Minder beschikbare zorgverleners, een grotere zorgvraag, gefragmenteerde informatie-eilandjes… Zo kunnen we nog wel even doorgaan. Sanday, de fusieorganisatie van Promedico en Omnihis, helpt bij de oplossing. Ons gloednieuwe open platform verbindt huisartsen, apothekers en apotheekhoudende huisartsen iedere dag met hun patiënt, andere zorgprofessionalsen partners. Zonder ruis, zonder hiaten, zonder knelpunten. We noemen ons niet voor niets de digitale zorgverbinders!”
 • HealthConnected
  “Wij zijn HealthConnected: Ontstaan vanuit de overtuiging dat het beter moet. De term versnippering en zorg-ICT worden vaak in dezelfde adem genoemd. Dit willen we niet veranderen, maar oplossen; ontsnipperen zou je kunnen zeggen. Wij geloven dat zorgverleners zo goed en snel mogelijk de beste kwaliteit zorg moeten kunnen bieden aan zorgbehoevenden. Dit doen we door onze kennis van de zorg en ICT samen te brengen. Zo ontwikkelen we een integraal platform voor de eerstelijns zorgsector.”
 • Chipsoft
  “Met het huisartseninformatiesysteem HiX beschikt u als huisarts over een intelligent elektronisch patiëntendossier. In dit huisartseninformatiesysteem kunt u uw consulten efficiënt en gestructureerd vastleggen volgens de SOEP-systematiek. Daarbij krijgt u hulp van HiX door de integratie van alle standaarden en formularia. Eenmaal vastgelegde gegevens in het HIS worden hergebruikt, waardoor dubbele registraties tot het verleden behoren. Daarnaast kunnen indicatoren vrijwel moeiteloos worden aangeleverd. Met HiX krijgt u als huisarts de beschikking over alle tools ter ondersteuning bij de huidige en toekomstige huisartsenzorg dankzij de continue innovatiekracht. Met HiX kunt u samenwerken met diverse zorgverleners. HiX biedt u namelijk de mogelijkheid tot gegevensuitwisseling met diverse partijen zoals apothekenziekenhuizen, verpleging en verzorgingshuizen. Hierdoor biedt HiX een regionale functie. Wist u dat HiX inmiddels al door meer dan 100 huisartsenpraktijken gebruikt wordt? Lees hier meer over de ervaringen van andere huisartsenpraktijken. Wij kijken er naar uit om u meer te vertellen over de mogelijkheden van HiX!”

Op woensdag 29 maart presenteerden de volgende HIS-aanbieders zich:

 • Medicom
  Ieder mens is anders. Net als iedere zorgverlener en iedere zorgorganisatie in de eerste lijn. ICT-oplossingen moeten kunnen meebewegen met de manier waarop u wilt werken en wilt samenwerken. Binnen uw praktijk of apotheek, uw zorgorganisatie en uw regio. Dat is waar PharmaPartners voor staat. Vanuit die overtuiging bouwen we al meer dan veertig jaar zorgsystemen. Voor huisartsen en openbare apotheken binnen de eerstelijnszorg.
 • MediKit
  “MedKIT creëert overzicht, zowel in je agenda, taken, to-do list, als in je patiëntendossier. De juiste gegevens op het juiste scherm op het juiste moment. Op deze manier ben je sneller goed geïnformeerd en kun je nog beter zorgen voor je patiënt.”
 • MicroHIS
  “MicroHIS is het huisartseninformatiesysteem voor huisartsenpraktijken. Het biedt ondersteuning aan de huisarts, de POH en de assistente. MicroHIS kan echter ook worden gebruikt door zorggroepen en zorginstellingen. We ontwikkelen MicroHIS op basis van de suggesties en wensen van onze klanten, de huisartsen. Regelmatig worden deze ontwikkelingen afgestemd met de Orego; de MicroHIS gebruikersvereniging. Drie keer per jaar komt er een nieuwe versie van MicroHIS uit. MicroHIS is hierdoor altijd up-to-date.”

Meer informatie

Meer informatie over het selectietraject
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met Sanne van Delft.