Wanneer u ouder bent en kwetsbaarder wordt, vraagt dit om speciale zorg. Wij vinden het belangrijk dat u, als u dat wilt en als het mogelijk is, thuis kunt blijven wonen. Om langer thuis te kunnen blijven wonen, proberen we verdere achteruitgang te voorkomen of te remmen. Soms zetten we hiervoor preventief zorg in. We gaan uit van wat voor u belangrijk is. Dit noemen we persoonsgerichte zorg. Vaak zijn meer zorgverleners tegelijk bij u betrokken. Het is dan belangrijk dat zij goed samen kunnen werken.

Hoe wij helpen

Wij regelen de samenwerking tussen alle zorgverleners die bij uw zorg betrokken zijn. Zoals uw huisarts, de wijkverpleging, welzijnswerkers, uw mantelzorgers en de specialist ouderengeneeskundige. Dit doen we bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat zij de zorg met elkaar kunnen afstemmen en kunnen werken in één gezondheidsplan. Dit gezondheidsplan wordt opgesteld samen met u. Daarnaast ondersteunen wij het kernteamoverleg, waarin de belangrijkste zorgverleners uw gezondheidsplan bespreken.

Meer informatie