Wij zetten ons, samen met alle aangesloten huisartsen en zorgverleners, volop voor u in. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat. En dat u daarover een klacht heeft. Hier leest u wat u dan doet.

Praat er met ons over

Wij vinden het belangrijk om u zo goed mogelijk te helpen. Als u niet tevreden over ons bent, dan horen wij dit graag. Wij kunnen dan proberen uw probleem of klacht op te lossen.
U kunt mailen naar klacht@regiozorgnu.nl. Omschrijf waarover u niet tevreden bent en vermeld svp ook uw contactgegevens, zodat wij u kunnen bereiken. Wij streven ernaar om binnen een week reageren.

Komt u er met ons niet uit?

Bent u niet tevreden over de manier waarop met uw klacht is omgegaan? Dan kunt u uw klacht vertrouwelijk bespreken met een klachtenfunctionaris van SKGE, de Stichting Klachten & Geschillen Eerstelijnszorg. Deze klachtenfunctionaris is onafhankelijk en onpartijdig en kan samen met u naar een oplossing zoeken.

Wilt u hulp van een klachtenfunctionaris? Vul dan het klachtenformulier in op de website van SKGE. U kunt ook u bellen, tel. 088 0229100.

Stuurt u uw klacht liever per post? Omschrijf duidelijk wanneer en waar de gebeurtenis plaatsvond, over wie u een klacht heeft en waarom u niet tevreden bent. Vergeet u niet uw naam, adres, woonplaats en telefoonnummer te vermelden. U kunt uw klacht sturen naar: SKGE, Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven.

Geschilleninstantie

Komt u er ook met hulp van de klachtenfunctionaris niet uit, dan kunt u terecht bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Uw klacht wordt dan een geschil en u start een juridische procedure. De geschilleninstantie behandelt uw klacht, doet een bindende uitspraak en kan daarbij financiële sancties opleggen.

De onafhankelijke commissie bestaat uit een voorzitter (een (voormalig) rechter), uit leden namens de patiënten en uit leden namens de huisartsen. De commissie wordt bijgestaan door een ambtelijk secretaris (jurist).

Meer informatie vindt u op de website van SKGE.