Het maken van een keuze voor inzage via een portaal of PGO kan lastig zijn. Vanuit RegiozorgNU schuiven we graag een keer aan bij de koffie of tijdens de lunch om met u mee te denken hierin. We hebben de overwegingen voor u alvast onderstaand op een rijtje gezet.

Online inzage

Vanuit het OPEN programmabureau is aangegeven dat inzage via een portaal voldoet op 1 juli 2020, sterker nog: zelfs een uitdraai vanuit het HIS of meekijken op het scherm van de huisarts voldoet dan nog. Op 31 december 2020 moet inzage via een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) gerealiseerd zijn. Voor meer informatie kunt u ook de Visie Digitalisering Huisartsenzorg 2019-2022 bekijken. De Huisartsinformatiesystemen (HIS-sen) die gebruikt worden in de regiocoalitie van RegiozorgNU zijn hard aan de slag om de online inzage vanuit de HIS kant te realiseren.

Tabel 1

Er zijn praktijken die voor hun online diensten werken met praktijkinfo.nl, yardzorgsites, Gezond Wilnis, Goed Gezond groep, website e-creation. Dit zijn en worden echter geen portalen/PGO’s voor online inzage.

Tabel 2

Status in de regio op 1 december 2019:

 

Scenario’s

  1. Praktijken die gebruik maken van een portaal bij hun HIS (zie tabel 1) gaan hier gewoon mee door. Per 1 juli 2020 bieden alle HISsen online inzage via hun portaal.
  2. Praktijken die al werken met een (hybride) PGO (bijvoorbeeld Pharmeon, Uw Zorgonline of Cura Vista Gezondheidsmeter) gaan hier gewoon mee door. Als hier een portaalfunctie aan vast zit (hybride PGO Pharmeon met Uwzorgonline) zijn zij per 1 juli 2020 klaar voor online inzage. Zonder portaalfunctie zijn zij klaar op 31 december 2020.
  3. Praktijken die noch een portaal noch een PGO gebruiken adviseren we voorlopig geen actie te ondernemen. In de loop van 2020 kunnen wij u op maat adviseren of en met welk (hybride) PGO u het beste in zee kunt gaan.

Advies vanuit de regiocoalitie

Wij adviseren praktijken niet om voor 1 juli 2020 een portaal aan te schaffen, omdat u daarmee op kosten wordt gejaagd. Bovendien ontbreekt de noodzaak omdat inzage ook per uitdraai of meekijken op het beeldscherm kan geschieden.
Als praktijken toch voor een portaal kiezen, omdat u bijvoorbeeld online diensten wilt gaan aanbieden, dan adviseert OPEN te letten op de volgende punten:

  • PGO’s met een MedMij label zijn op 31 december 2020 geschikt voor online inzage en online diensten. Dus patiënten die daar gebruik van maken – immers, de patiënt kiest zijn PGO – kunnen dan overal gebruik van maken. Patiënten die geen PGO gebruiken blijven afhankelijk van de portaalfunctie die de praktijk heeft. Het ligt dus voor de hand om patiënten te stimuleren vooral met een PGO te werken. Daar zijn voor de praktijk, als het gaat om de PGO functie, geen kosten aan verbonden. Meer specifiek bevelen wij dan Cura Vista Gezondheidsmeter en Pharmeon Uwzorgonline aan die beiden al gebruikt worden in de regio. Cura Vista heeft dan als voordeel dat zij veel ervaring en e-health aanbod hebben voor chronisch zieken.
  • Stel vooraf als (ontbindende) voorwaarde dat uw leverancier een overeenkomst met Stichting LEGIO sluit en daarmee aan de OPEN ICT-basiseisen inclusief de eisen van het MedMij-afsprakenstelsel voldoet;
  • Om te voldoen aan de inzagevoorziening van OPEN hebt u minimaal de functie Online Inzage nodig. De meeste leveranciers van patiëntenportalen bieden daarnaast ook de functie eConsult, eAfspraak en eHerhaalrecept aan, al dan niet via een bijbehorende patiënten-app. Bedenk of u deze functies gebruikt of wilt gaan gebruiken. Leveranciers die voldoen aan de OPEN ICT-basiseisen bieden, via uw HIS, een goede integratie tussen online inzage en de andere digitale zorgdiensten;
  • Ga een overeenkomst aan met een korte looptijd, bijvoorbeeld voor twee jaar. Contracten met een lange looptijd bieden onvoldoende flexibiliteit.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u alvast een afspraak maken om met u mee te denken? Neem dan contact op met Angelien Borgdorff, projectleider OPEN, info@angelienborgdorff.nl, of Marian Verkerk, kwaliteitsmanager, m.verkerk@regiozorgnu.nl.