De OPEN consulenten hebben inmiddels toegang tot het dashboard van de geaccrediteerde e-learning OPEN module 1. De consulenten geven de praktijkteams die zij vertegenwoordigen toegang tot de scholing via dit dashboard. U ontvangt binnenkort een mail met een link naar de e-learning. Afhankelijk van de voorkennis duurt de scholing ongeveer 1 à 1,5 uur en wordt afgerond met een toets. Wat het beste moment is om de scholingen uit te zetten kan in overleg met de consulent bepaald worden. We begrijpen goed dat er andere zaken prioriteit hebben de komende tijd. In de e-learning krijgen huisartsen en praktijkmedewerkers meer informatie over online inzage en de manier om dit mogelijk te maken binnen de huisartsenpraktijk. Voor de Kick-Off op 23 juni dient de basismodule te zijn afgerond.

Inhoud e-learning module 1

Module 1 gaat in op de basis van online inzage. Wat houdt online inzage precies in en wat is het nut voor huisartsen, praktijkmedewerkers én patiënten? Ook de wettelijke en maatschappelijke achtergronden van online inzage worden verder toegelicht.
In de e-learning leren deelnemers over de praktische toepassing van online inzage. Welke veranderingen zijn zichtbaar in de praktijk en hoe kun je omgaan met het patiënt geheim? Huisartsen en praktijkmedewerkers die al geëxperimenteerd hebben met online inzage, voorzien de module van ervaringsverhalen, tips en valkuilen.

Is voor elke praktijkmedewerker accreditatie aangevraagd?

OPEN heeft voor de volgende deelnemers 2 accreditatiepunten aangevraagd:

  • Huisartsen (KNMG)
  • Praktijkassistenten (KABIZ)
  • Praktijkmanagers huisartsenzorg (KABIZ)
  • Praktijkondersteuners (NVvPO)
  • Specialisten ouderengeneeskunde (KNMG)

Voor de physician assistants en verpleegkundig specialisten is op dit moment nog geen accreditatie aangevraagd. Uiteraard wil het OPEN programmabureau de accreditatie voor alle doelgroepen goed regelen. Voor de ontbrekende accreditaties zijn ze aan het onderzoeken of én op welke manier we dit alsnog kunnen regelen. Dit wordt ook onderzocht voor praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen die lid zijn van V&VN.