Wat is Toekomstbestendige Huisartsenzorg?

De complexiteit van de patiëntenzorg neemt toe en dat vraagt om ‘meer tijd voor de patiënt’. Tegelijkertijd vraagt dit om een andere inrichting van de zorg. Hierbij moeten we rekening houden met de krapte op de arbeidsmarkt en tegelijkertijd beter aansluiten op de behoefte van de patiënt. Bijvoorbeeld een fysiek consult als het moet en een digitaal consult als dat beter is. Toekomstbestendige Huisartsenzorg biedt huisartsen budget om hiermee aan de slag te gaan.

Thema’s

Er zijn vier thema’s:

  1. Meer zorg op afstand
  2. Andere organisatie van huisartsenzorg
  3. Meer persoonsgerichte zorg
  4. Efficiëntere praktijkvoering

We adviseren om als praktijk deel te nemen aan maximaal één van deze vier thema’s. Voor 2022 stelt Zilveren Kruis weer € 3,16 per ION beschikbaar. RegiozorgNU biedt ondersteuning en stelt een format voor een plan van aanpak voor elk thema beschikbaar.

32 praktijken doen mee

Voor 2022 hebben zich 32 praktijken aangemeld. De meeste hebben nog geen keuze gemaakt voor een pijler. Deze keuze kan nog in januari 2022 worden doorgeven.

Vragen?

Heb je vragen over efficiëntere praktijkvoering of een andere organisatie van huisartsenzorg? Neem dan contact op met Tesse Zwijnenburg. Met vragen over zorg op afstand en persoonsgerichte zorg kun je terecht bij Marian Verkerk.

.