RegiozorgNU

Jaarverslag 2020

Waar staan we?
RegiozorgNU brengt jaarlijks op hoofdpunten verslag uit van de ontwikkelingen binnen de ketenzorg en geïntegreerde zorg. In dit jaarverslag kunt u per onderwerp zien wat we in 2020 hebben bereikt.