Meer en makkelijker samenwerken dankzij nieuwe technologie, een gezonde leefstijl stimuleren, eigen regie en maatwerk leveren: dat is persoonsgerichte zorg in een notendop. Niet alleen tussen zorgverleners onderling, maar ook met chronische patiënten. Zodat zij meer betrokken zijn bij hun zorg en zelf gezondere keuzes kunnen maken.

Doelstelling

Het contact tussen huisarts en patiënt wordt door persoonsgerichte zorg positief beïnvloedt. De afgelopen jaren is de werkdruk steeds groter geworden en het contact met patiënten korter. Voor veel huisartsen én patiënten is dit een onbevredigende ontwikkeling. Met positieve gezondheid wordt de kracht van mensen benadrukt en is de focus verplaatst van aandoeningsgerichte zorg naar gezamenlijke besluitvorming en begeleiding bij gezonde keuzes en gedrag.

Resultaatafspraken Zilveren Kruis

  • De leergang persoonsgerichte zorg of het vervolg is binnen het eerste jaar na start gevolgd. Videofeedback of andere vorm van feedback maakt onderdeel uit van het leertraject.
  • De praktijk past het gedachtegoed actief toe in de praktijk.
  • Er zijn uiterlijk na één jaar ambassadeur(s) persoonsgerichte zorg op praktijkniveau aangesteld.
  • De ambassadeurs stimuleren de inzet van persoonsgerichte zorg in de praktijk.
  • Ambassadeurs komen minimaal 1x per jaar op wijkniveau samen om te leren van elkaars best practices (intervisie).
  • Zorgprofessionals ervaren dat patiënt meer regie en grip op gezondheid heeft en een hogere betrokkenheid toont (te monitoren via enquêtes onder ambassadeurs of professionals).
  • Patiënt ervaart dat er een ander gesprek gevoerd wordt op de praktijk en dat de verschillende disciplines over dezelfde kennis beschikken en een vergelijkbare visie uitdragen.
  • Regio-organisatie heeft in juli 2022 minimaal één eigen persoonsgerichte zorg trainer opgeleid om het gedachtegoed naar de toekomst toe te borgen.
  • Patiënt maakt op een adequate manier gebruik van de eerstelijnszorg.

Ervaringen met persoonsgerichte zorg

Interview met Philip de Vries, praktijkhouder in Maarssen
‘Je krijgt door deze methode de kern van het probleem op tafel’
Naar het interview

Interview met Ton Dapper, huisarts in Tienhoven
Paella en positieve gezondheid
Naar het interview

Interview met huisarts André de Vries
‘HNZW is een ‘flow’ – de patiënt is in de regie’
Naar het interview


Meer weten?

Meer weten over persoonsgerichte zorg? Neem dan contact op met Marian Verkerk.