Inhoud

Tijdens deze training leer je:

  • helder beschrijven wat de essentie van Positieve Gezondheid is en hoe je dit in de praktijk gebruikt;
  • beschrijven wat je zelf aan het inzetten van Positieve Gezondheid hebt;
  • inschatten wanneer en hoe je een gesprek over Positieve Gezondheid aangaat;
  • goed luisteren en kijken naar wat een ander nodig heeft, zonder vooroordelen;
  • reflecteren op je eigen vermogen om mensen de regie te laten nemen over hun leven en je verbetermogelijkheden;
  • informatie en inspiratie vinden over het toepassen van Positieve Gezondheid.

Praktisch

De training omvat 3 werksessies van 3 uur voor een groep van maximaal 12 personen.

Aanmelden

Binnenkort vindt je hier de beschikbare data