Landelijk is een trend waarneembaar van verschuiving van de zorg voor chronisch stabiele psychiatrische patiënten richting de huisarts. Onderliggend zijn onder andere de oplopende wachtlijsten in de Gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (GGGZ) en het eigen risico bij verwijzing naar Gegeneraliseerde Basis geestelijke gezondheidszorg (GBGGZ).

Volgens de actuele afspraken zijn de huidige gelden waarmee de POH GGZ gefinancierd wordt bedoeld voor het begeleiden en kort durend behandelen van patiënten met lichte tot matig ernstige problematiek. De begeleiding van de EPA’s (EPA= Ernstige Psychiatrische Aandoening) vergt actieve monitoring (ook bij no show), afstemming met onder andere het wijkteam (met betrekking tot dagbesteding, werk, financiën, etc.), kennis van lange termijn bijwerkingen van psychofarmaca (onder andere sterk verhoogd CVR bij antipsychotica gebruikers). In de initiële plannen van 2014, waarin de echelons van de GGZ geformuleerd werden, was de financiering van de begeleiding van deze EPA’s ondergebracht in de GBGGZ. De PsyHAG (gezamenlijke kaderhuisartsen GGZ) is van mening dat dergelijke begeleiding plaats zou kunnen vinden door daartoe gemotiveerde huisartsen, maar dat dit buiten het reguliere pakket en budget van de huisartsen zorg hoort te vallen.

Actieve houding huisartsen
De plannen van Altrecht tot decentralisatie van de SPGGZ en de door hen ingezette ontwikkeling van buurtgebonden zorg vraagt van de huisartsen een actieve houding waarbij verder uitgewerkt zal moeten worden welke zorg wel en niet binnen het pakket van de gebruikelijke huisartsen zorg valt. Hierover heeft ZorgNU regelmatig overleg met Altrecht.

Alike Machielsen, kaderarts GGZ