Wij zetten ons, samen met alle aangesloten huisartsen en zorgverleners, volop voor u in. Toch kan het gebeuren dat er iets misgaat. En dat u daarover een klacht heeft. Hier leest u wat u dan doet.

Heeft u een klacht over RegiozorgNU?

RegiozorgNU is aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze klachtencommissie behandelt alle klachten over aangesloten zorggroepen, zoals RegiozorgNU. Andere zorgverleners – zoals diëtisten of fysiotherapeuten – hebben vaak eigen klachtenregelingen per beroepsgroep.

De SKGE is een onafhankelijke klachtencommissie. Ze hebben als taak te bepalen of een klacht terecht is en ze kunnen een oplossing aanbevelen. Wat ze niét kunnen is een schadevergoeding toekennen. Voor hun advies, de bemiddeling en behandeling van klachten hoeft u niet te betalen.

Zo meldt u een klacht

Heeft u een klacht, dan kunt u die schriftelijk (per brief of e-mail) versturen:

  • Per post: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
  • Per e-mail: info@skge.nl

Over SKGE

U vindt meer informatie over SKGE op skge.nl. Liever bellen? U bereikt de klachtencommissie via 088 022 9100, van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.