Samen met uw collega’s werkt u hard aan verbetering van de zorg voor patiënten met een chronische ziekte. Door zorg geïntegreerd aan te bieden, spelen we beter in op ontwikkelingen als vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken. Dat vraagt alleen wel wat van u, uw collega’s uit de eerstelijnszorg en van de patiënten zelf. Wij ondersteunen u daar graag bij.

Op deze website

U vindt op deze website welke zorgverleners allemaal actief zijn in uw zorgketen in de regio. We bieden toegang tot Het Nieuwe Zorgwerken (HNZW), met belangrijke informatie om de zorg rond uw patiënt online te organiseren. Ook samen met uw patiënten. En u vindt hier – heel praktisch – de overzichten en formulieren voor uw vergoedingen en declaraties. Bent u benieuwd waar wij voor staan? We stellen ons graag even aan u voor: lees hier meer over ons.

Toekomstbestendige Huisartsenzorg

Het Nieuwe Zorgwerken

Regel online inzage voor uw patiënten – OPEN

Vergoedingen en declaraties

VIPLive

Zorg in de regio

Beter geïntegreerde ketenzorg begint bij elkaar sneller en makkelijker kunnen vinden. Daarom bieden we u hier toegang tot informatie over alle ketenpartners en onze leden. Zodat u samen multidisciplinaire zorg kunt verlenen, in de wijken en dichtbij de inwoners.