Samen met uw collega’s werkt u hard aan verbetering van de zorg voor patiënten met een chronische ziekte. Door zorg geïntegreerd aan te bieden, spelen we beter in op ontwikkelingen als vergrijzing en de groei van het aantal chronisch zieken. Dat vraagt alleen wel wat van u, uw collega’s uit de eerstelijnszorg en van de patiënten zelf. RegiozorgNU ondersteunt daar graag bij.

NUdigitaal

VIPLive

Vergoedingen en declaraties

Actueel

Zorg in de regio

Beter geïntegreerde zorg begint bij elkaar sneller en gemakkelijker kunnen vinden. Hier vind je informatie over chronische zorgprogramma’s, keten- en samenwerkingspartners.