Bijna 14% van alle personen van twaalf jaar en ouder heeft artrose. Voor mensen van 65 jaar en ouder is artrose zelfs de meest voorkomende aandoening. Vaak gaat het om heup- of knieartrose. Heup- en knieklachten kunnen een lastig probleem zijn op het spreekuur van de zorgverleners in de eerste lijn. Vaak is meer bewegen de beste remedie. Hoe brengen we patiënten in beweging, en hoe zorgen we ervoor dat deze patiënten niet onnodig bij de medisch specialist belanden?

Hoe wij helpen

Project ‘Betere artrosezorg 2.0’

In juni 2022 kreeg het S3-projectvoorstel ‘Betere artrosezorg Noordwest-Utrecht 2.0’ groen licht van de multidisciplinaire adviesraad van RegiozorgNU én van Zilveren Kruis. Doel van dit project is regiobrede implementatie van het stepped care model bij artrose.

RegiozorgNU heeft dit model in 2020 met een subsidie van ZonMW ontwikkeld. Hierin is de zorg voor artrose door zelfmanagement, de huisarts, fysiotherapeut, diëtist, apotheker en orthopeed in stappen opgebouwd. Dit stepped care-model is in twaalf proeftuinen uitgevoerd, met positieve resultaten. Patiënten bleven mobieler en hadden minder pijn. Ook maakten zij minder gebruik van de (tweedelijns)zorg. De patiënt heeft zelf een grote rol bij het verminderen van artroseklachten. Daarom is de website pak-artrose-aan.nl ingericht, met adviezen voor zowel mensen met beginnende artrose als voor mensen die al jarenlang artrose hebben.

Als eerste stap wordt in elk wijksamenwerkingsverband een artrosenetwerk ingericht, gecoördineerd door een artrosecoördinator. Dit is een professional uit het eigen samenwerkingsverband die actief is in artrosezorg. De artrosenetwerken nemen we vervolgens aan de hand van scholingen mee in het stepped care model. Verder gaan we verkennen hoe VIPLive Samenwerken ingezet kan worden voor communicatie tussen professionals die bij de patiënt betrokken zijn én bij de patiëntcommunicatie. Ook kijken we naar informatie voor professionals en naar voorlichtingsmateriaal voor patiënten.

De werkgroep artrose is gestart in september 2022. Het project loopt tot en met april 2024.

Naslag: alle documenten

Contact

Wil je meer weten over wat wij doen op het vlak van artrosezorg? Neem dan contact op met Wytse Brongers, projectleider artrose via e-mail

of met:

André de Vries, huisarts, kaderhuisarts bewegingsapparaat
Cees van Beek, huisarts, kaderhuisarts bewegingsapparaat in opleiding
Tesse Zwijnenburg, projectleider RegiozorgNU
Kristel van Asselt, medisch directeur RegiozorgNU