Hoe wij helpen

Samen willen we voorkomen dat patiënten met COPD achteruitgaan. Dat doen we door het de betrokken zorgverleners makkelijker te maken om samen te werken. In ons zorgprogramma vindt u een verzameling werkafspraken, protocollen en richtlijnen. Deze bieden u handvatten voor een multidisciplinaire en geïntegreerde behandeling voor patiënten met COPD.

Daarnaast organiseren we de regie van de COPD-zorg. Met die regie richten we ons op deskundigheidsbevordering bij het behandelteam. We helpen bij verwijs- en terugverwijsafspraken met de tweedelijn, bij het terugkoppelen van de werkprocessen en het stimuleren van multidisciplinair overleg (MDO) in de huisartsenpraktijken. Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u de kaderhuisarts COPD consulteren.

Bekijk hoe wij samenwerking in de COPD-zorg organiseren

 

Wat wij bereikt hebben

68%

MRC/CCQ uitgevoerd

75%

Rookgedrag in beeld

29%

Percentage rokers

Tevredenheid gemeten

Naslag: alle documenten

Betrokken vanuit de regio

In onze kwaliteitswerkgroep behandelen we kwaliteitsvraagstukken op het gebied van COPD zorg. De leden van deze werkgroep kunt u benaderen voor uw kwaliteitsvragen. Dit zijn ze: