Samen willen we voorkomen dat patiënten met COPD achteruitgaan. Dat doet RegiozorgNU door het de betrokken zorgverleners makkelijker te maken om samen te werken. In ons zorgprogramma vind je een verzameling werkafspraken, protocollen en richtlijnen. Deze bieden handvatten voor een multidisciplinaire, persoonsgerichte en geïntegreerde behandeling voor patiënten met COPD.

Daarnaast richten we ons op deskundigheidsbevordering bij het behandelteam. We helpen bij verwijs- en terugverwijsafspraken met de tweede lijn, bij het terugkoppelen van de werkprocessen en het stimuleren van multidisciplinair overleg (MDO) in de huisartsenpraktijken. Met medisch inhoudelijke vragen kun je de kaderhuisarts COPD consulteren.

Longformularium

De longartsen, huisartsen en apothekers in Midden-Nederland hebben in 2019 afgesproken om bij de medicamenteuze behandeling van astma en COPD te werken met het longformularium regio Utrecht. Dit longformularium wordt onderschreven door de ziekenhuizen, zorggroepen en apothekerscoöperaties in de regio.

RegiozorgNU heeft een e-learning gemaakt voor toepassing van de medicatielijnen binnen het formularium en het gebruik binnen het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS). Je kunt de e-learning online volgen wanneer het jou uitkomt.

Meer informatie over het longformularium en e-learning

Naslag: alle documenten

Scholingen

Betrokken vanuit de regio

In onze kwaliteitswerkgroep behandelen we kwaliteitsvraagstukken op het gebied van COPD-zorg. De leden van deze werkgroep zijn te benaderen met vragen over kwaliteit. Dit zijn ze:

  • Margo Nekeman (POH)
  • Monique Bakker (POH)
  • Hans Hardeman (longarts)
  • Heleen Heemstra (apotheker)
  • Lynda Brinkman (longarts)
  • Roel Wennekes (huisarts, kaderarts)
  • Ron Haanschoten (fysiotherapeut)
  • Rudie Jansen (fysiotherapeut)
  • Marian Verkerk (kwaliteitsmanager RegiozorgNU)
  • Kristel van Asselt (medisch directeur RegiozorgNU)