De longartsen, huisartsen en apothekers in midden-Nederland hebben in 2019 afgesproken om bij de medicamenteuze behandeling van astma en COPD te werken met het longformularium regio Utrecht. Dit longformularium wordt onderschreven door de ziekenhuizen, zorggroepen en apothekerscoöperaties in de regio.

Het uitgangspunt van het longformularium is dat een patiënt één soort inhalator gebruikt voor de verschillende geneesmiddelen en tijdens de verschillende stappen in de behandeling. Dit leidt tot de beste inhalatietechniek bij de patiënt, hetgeen bijzonder belangrijk is voor de effectiviteit van de behandeling. Dit geldt voor nieuwe, volwassen patiënten en voor patiënten bij wie de voorschrijver van mening is dat de bestaande medicatie gewijzigd dient te worden. 

E-learning

RegiozorgNU heeft een e-learning gemaakt voor toepassing van de medicatielijnen binnen het formularium en het gebruik binnen het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS). Je kunt deze e-learning volgen wanneer het jou uitkomt. De e-learning is opgedeeld in twee delen:

Aanvullend aan de bovenstaande e-learning, kun je ook onderstaande filmpjes en stroomschema bekijken voor meer informatie:

EVS

Ook heeft RegiozorgNU het Elektronisch Voorschrijfsysteem (EVS) geactiveerd bij alle HIS-gebruikers die prescriptor aan hebben staan binnen het HIS. Als je gebruik maakt van Medicom, dan staat het Transmuraal Regionaal Longformularium Utrecht al in het EVS. Gebruik je een ander HIS en heb je al toegang tot het EVS, dan hoef je niets te doen. In het EVS komt het Transmuraal Regionaal Long Formularium Utrecht automatisch bovenaan te staan als keuze.

In een filmpje vind je een korte handleiding. Per HIS werkt het gebruik van het EVS weer net even anders. Neem met vragen hierover contact op met je HIS-leverancier.

Naslag: documenten

Meer weten?

Heb je nog vragen over het Regionaal Transmuraal Longformularium Utrecht? Neem dan contact op met Marian Verkerk, programmaleider zorgvernieuwing chronische zorg via m.verkerk@regiozorgnu.nl of 06-814 125 20.