Hoe wij helpen

Wij helpen onze leden in hun praktijk om diabeteszorg meer in samenhang aan te kunnen bieden. Daarvoor sluiten we contracten af met ketenpartners, zoals huisartsen, internisten, praktijkondersteuners, laboratoria, funduscopisten, diëtisten en podotherapeuten. Ons doel: samenwerken aan een gezondere leefstijl en bloedsuikerwaarden, om zo complicaties bij patiënten te voorkomen.

We organiseren scholing en jaarlijkse spiegelinformatiebijeenkomsten voor leden en ketenpartners om de kwaliteit en kennis op het gebied van diabeteszorg te bevorderen. Voor medisch inhoudelijke vragen kunt u de kaderhuisarts diabetes consulteren. En als het nodig is, ondersteunen we in de praktijk bij het analyseren en verbeteren van de kwaliteit volgens het nieuwe kwaliteitsdenken.

Bekijk hoe samenwerking loont

Wat wij bereikt hebben

90%

eGFR gecontroleerd

93%

Funduscontrole uitgevoerd

80%

Voetinspectie uitgevoerd

Tevredenheid gemeten

Naslag: alle documenten

Betrokken vanuit de regio

In onze kwaliteitswerkgroep behandelen we kwaliteitsvraagstukken op het gebied van diabeteszorg. De leden van deze werkgroep kunt u benaderen voor uw kwaliteitsvragen. Dit zijn ze: