RegiozorgNU helpt huisartsenpraktijken om diabeteszorg meer in samenhang en persoonsgericht aan te kunnen bieden. Daarvoor sluiten we contracten af met ketenpartners, zoals internisten, praktijkondersteuners, laboratoria, funduscopisten, diëtisten en podotherapeuten. Ons doel: samenwerken aan een gezondere leefstijl en bloedsuikerwaarden, om zo complicaties bij patiënten te voorkomen.

We organiseren scholing en jaarlijkse spiegelinformatiebijeenkomsten voor leden en ketenpartners om de kwaliteit en kennis op het gebied van diabeteszorg te bevorderen. En als het nodig is, ondersteunen we in de praktijk bij het analyseren en verbeteren van de kwaliteit volgens het nieuwe kwaliteitsdenken.

Naslag: alle documenten

 

Protocollen

Transmurale afspraken

Scholingen

Project ‘Leefstijl Direct’

Dit project wil zelfmanagement van diabetespatiënten stimuleren aan de hand van Flash Glucose Monitoring. In een aantal pilotlocaties in Leidsche Rijn, Vleuten, Breukelen en Woerden zetten patiënten Flash Glucose Monitoring in voor directe feedback over de invloed van leefstijl op hun bloedsuikerwaarden. Dit inzicht geeft hen meer regie over hun diabetes. De projectgroep bestaat uit de leden van de kwaliteitswerkgroep DM. Het project is in september 2022 gestart en loopt tot september 2023.

Flash Glucose Monitoring (FGM) is een manier om glucosewaarden continu te monitoren. Patiënten zien onmiddellijk het effect van hun gedrag op hun bloedwaarden. Direct inzicht in het effect van bijvoorbeeld een glas wijn, een bakje frites of een stevige wandeling, kan maken dat patiënt sneller voor de gezonde of bewuste keuze gaat.

Voor wie?

In dit project staat de diabetespatiënt centraal bij wie de meeste gezondheidswinst te behalen valt en die niet voldoet aan de criteria voor vergoeding vanuit het basispakket. Patiënten die net de diagnose DM2 hebben gekregen of die op het punt staan insuline te moeten gaan gebruiken, zijn over het algemeen het meest gemotiveerd om aan hun leefstijl te werken. Door hen via FGM direct inzicht te geven in de effecten van hun leefstijlkeuzes, kunnen deze patiënten meer eigen regie nemen. Hiermee kan mogelijk de start van orale bloedglucoseverlagende medicatie of insuline worden voorkomen of uitgesteld. Op termijn verwachten we minder complicaties.

Betrokken vanuit de regio

De kwaliteitswerkgroep behandelt kwaliteitsvraagstukken op het gebied van diabeteszorg. Met medisch inhoudelijke vragen kun je de kaderhuisarts diabetes consulteren. De leden van de werkgroep zijn te benaderen met vragen over kwaliteit. Dit zijn ze:

  • Diana Rietdijk (kaderhuisarts diabetes)
  • Bertien Hart (kaderhuisarts diabetes)
  • Eline Hilgeman (POH)
  • Iris Buysse (apotheker)
  • Laura Zantboer-Eijsackers (podotherapeut)
  • Monique Bakker (praktijkconsulente en praktijkondersteuner)
  • Ukie Harkema (diëtiste)
  • Marian Verkerk (kwaliteitsmanager RegiozorgNU)
  • Kristel van Asselt (medisch directeur RegiozorgNU)