Alle huisartsen en POH’s-GGZ in het werkgebied van RegiozorgNU hebben kunnen kaderartsen ggz in VIPLive consulteren. Kaderartsen kunnen, daar waar een huisarts of POH-GGZ dit wenst, meedenken over een herstelgerichte aanpak voor een patiënt. Dus heb je bijvoorbeeld een vraag over medicatie of wil je afstemmen over een passende aanpak bij een patiënt, neem dan contact op met de kaderartsen ggz in VIPLive. Binnen drie werkdagen reageren zij op jouw consultatievraag. Het consult is vrijblijvend in die zin dat de consulent advies geeft en niet verantwoordelijk is voor de behandeling. De huisarts blijft eindverantwoordelijk voor de patiënt.

Wat levert consultatie jou op?

De werkgroep ggz verwacht dat consultatieadviezen van kaderartsen ggz ervoor kunnen zorgen dat huisartsen en POH’s-GGZ sneller grip krijgen op patiëntproblematiek en vervolgstappen inzichtelijk krijgen. De ambitie is om in de toekomst ook consultatie van psychiaters, psychologen, verpleegkundig specialisten, ervaringsdeskundigen en contactpersonen sociaal domein via VIPLive mogelijk te maken.

Hoe kun je starten?

In de consultatiehandleiding lees je hoe je de kaderartsen ggz kunt consulteren. Je hebt daarvoor een account nodig in VIPLive. Heb je dit nog niet? Raadpleeg dan de handleiding.

Met technische vragen kun je terecht bij VIPLive Support, bereikbaar via op 088-5281020. Heb je algemene vragen over consultatie van kaderartsen ggz in VIPLive? Die kun je stellen aan Doortje Boshuizen (Programmaleider ggz RegiozorgNU), 06-19932969 en via e-mail.