Ben jij een leergierige POH-GGZ die met vakgenoten wil uitwisselen over en leren van vragen en dilemma’s uit de dagelijkse werkpraktijk? Sluit dan aan bij de intervisiegroep voor POH’s-GGZ. Elke intervisiebijeenkomst staat een dilemma centraal uit de praktijk van een van de deelnemers. Samen zoeken we in een ontspannen sfeer naar verheldering en oplossingen. Daarbij maken we gebruik van de observaties en kennis van alle groepsleden.

Intervisie vindt zes keer per jaar plaats op donderdagavond en vrijdagochtend. Bij voldoende animo is uitbreiding van intervisiemomenten bespreekbaar.

Aanmelden

POH’s-GGZ die intervisie willen volgen, kunnen zich aanmelden bij kaderarts ggz, Alike Machielse via e-mail.