De Overlegtafel ggz is een initiatief om patiënten op een soepele manier en op basis van multidisciplinair overleg op de juiste plek te krijgen voor zorg en begeleiding. Aan tafel zitten afgevaardigden uit de Basis GGZ, de Specialistische GGZ, Ambulante begeleiding (psychiatrie, LVB, Jeugd), vertegenwoordigers sociaal domein, huisartsen, POH’s-GGZ en een kaderarts ggz van RegiozorgNU.

Huisartsen en POH’s-GGZ uit Woerden, Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern kunnen op dit moment gebruik maken van de overlegtafels-ggz. De mogelijkheid tot deelname van huisartsen en POH’s-GGZ uit Montfoort-Linschoten, Stichtse Vecht en De Ronde Venen is in voorbereiding.

Casuïstiek

POH’s-GGZ en huisartsen kunnen anoniem -en met toestemming patiënt- een patiëntcasus agenderen op het moment dat:
……het voor hen niet duidelijk welke partij de patiënt het beste verder kan helpen;
……ze in de reguliere verwijsafspraak tegen blokkades oplopen;
……hun patiënt langer wacht dan de treeknorm en geen vastgestelde behandeldatum heeft;
……ze vermoeden dat er naast de zorgverlening vanuit de huisartsenpraktijk aanvullende begeleiding of zorg nodig is, en met partners willen afstemmen wat passend is.

Casus aanmelden uit Woerden
Huisartsen en POH’s-GGZ uit Woerden kunnen hun anonieme patiëntcasus aanmelden voor de overlegtafel Woerden via een formulier. Meld je je casus vóór vrijdag aan? Dan ontvang je een vergaderlink om deel te nemen aan de eerstvolgende online overlegtafel op dinsdagochtend van 9.00-9.30 uur. Casus aanmelden

Casus aanmelden uit Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern
Huisartsen en POH’s-GGZ uit Leidsche Rijn, Vleuten en De Meern kunnen hun anonieme patiëntcasus aanmelden voor de overlegtafel Utrecht via een formulier. De overlegtafel Utrecht vindt elke twee weken online plaats op dinsdag van 10.30-11.00 uur. Download het Formulier casus aanmelden.

Montfoort-Linschoten, Stichtse Vecht en De Ronde Venen in voorbereiding
Met het sociaal domein van Montfoort-Linschoten, Stichtse Vecht en De Ronde Venen zijn we in gesprek over hun deelname aan de overlegtafel, zodat huisartsen en POH’s-GGZ werkzaam in deze gemeenten hun patiëntcasussen in de toekomst ook kunnen inbrengen op de ggz-overlegtafel.

Met vragen over de overlegtafels kun je terecht bij Doortje Boshuizen, programmaleider zorgvernieuwing ggz via e-mail.