Met een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zorgen we voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om zo een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. In de regio Noordwest-Utrecht zijn drie GLI’s gecontracteerd waar je als huisartsenpraktijk gebruik van kunt maken.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

  • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
  • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
  • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl aan te leren en te behouden.

Het programma duurt twee jaar en bestaat uit een behandelfase en een onderhoudsfase, waarbij de opbouw per GLI verschilt. Groepsbijeenkomsten en individuele contactmomenten worden afgewisseld. Er wordt gewerkt met het BRAVO-kompas (bewegen, roken, alcohol, voeding en ontspanning). Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving. Dit maakt geen deel uit van de interventie.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. Volwassenen vanaf 18 jaar kunnen een GLI krijgen bij een BMI:

  • tussen 25 en 30 kg/m2 i.c.m. een grote buikomvang (>88cm (vrouwen) of >102cm (mannen);
  • tussen 25 en 30 kg/m2 i.c.m. comorbiditeit (hypertensie, dyslipidemie, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, artrose en slaapapneu);
  • vanaf 30 kg/m2 ongeacht buikomvang, ongeacht co-morbiditeit.

Daarnaast moeten zij voldoende gemotiveerd zijn. Dit is ter beoordeling van de verwijzend huisarts en leefstijlcoach. Verwijzers kunnen gebruikmaken van een stroomdiagram om met de patiënt tot een GLI-keuze te komen.

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI-programma’s. Een programma wordt alleen door de zorgverzekeraar vergoed als het programma is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts bespreekt of de verzekerde in aanmerking komt voor een GLI en welke GLI het best past bij de situatie van de verzekerde. De huisarts verwijst de verzekerde dan door.
Wil de toekomstige deelnemer liever eerst nog wat meer informatie? Dan is er een flyer beschikbaar om mee te geven. Hierin staat kort beschreven wat een GLI inhoudt en wat de verschillen zijn tussen de verschillende aanbieders.

Liraglutide en Mysimba

Liraglutide en Mysimba worden vergoed voor mensen met overgewicht. Voorwaarde is deelname aan een GLI. Er is dus een nieuwe groep potentiële deelnemers bijgekomen: mensen die een GLI aanvragen omdat ze dan een van deze medicijnen kunnen krijgen.

Het is van belang om goed te kijken of patiënten intrinsiek gemotiveerd zijn om deel te nemen aan een GLI. Zo nee, dan leidt dit mogelijk tot een flink aantal afhakers. Dit heeft een negatieve invloed op het groepsproces én op de bedrijfsvoering. We hebben op een rij gezet hoe we hiermee in de regio om willen gaan en welke voorwaarden er precies gelden.

Wie mag de GLI leveren?

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, diëtisten en door fysio- en/of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook met elkaar samenwerken en de GLI met elkaar leveren. Dit is afhankelijk van de soort GLI.

Sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert de verzekerde tot regelmatig bewegen. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de verzekerde zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener kan de verzekerde helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden. Een fitnessabonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.
De intake staat los van de groepssessies. Per traject dienen andere codes gehanteerd te worden. De verschillende disciplines kunnen declaraties indienen.

Kosten

De kosten die de zorgverlener maakt om de aantekening tot leefstijlcoach te behalen, zijn voor rekening van de leefstijlcoach zelf. RegiozorgNU financiert de kosten voor de scholing Slimmer of de Beweegkuur en de bijbehorende licentiekosten. Verlenging van de licentie wordt in overeenstemming met de GLI-coördinator, Danita van der Linden, ook gefinancierd.
De scholingen nemen een dagdeel in beslag en worden online aangeboden.

Gecontracteerde GLI’s in onze regio

RegiozorgNU heeft onderstaande gecombineerde leefstijlinterventies gecontracteerd in de regio.

  • Slimmer (multidisciplinair)
  • De Beweegkuur (multidisciplinair)
  • CooL (monodisciplinair)

Lees meer over het aanbod in de regio

Hoe meld ik mijn patiënten aan?

Een patiënt kan aangemeld worden via VIPLive. Hierin kan het GLI-team naar keuze worden geselecteerd. De leefstijlcoach pakt de verwijzing vervolgens op en de deelnemer kan starten.

Verwijzen en data monitoring VIPLive

Verwijzen, rapporteren en declareren gaat via VIPlive.

Meer informatie

Wil je meer weten over het aanbod of wat we voor jouw praktijk kunnen betekenen? Neem dan contact op met Danita van der Linden, projectleider GLI bij RegiozorgNU.