Met een gecombineerde leefstijlinterventie (GLI) zorgen we voor mensen met overgewicht of obesitas. Een GLI is gericht op een gedragsverandering om zo een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. In onze regio zijn drie GLI’s gecontracteerd waar je als praktijk gebruik van kunt maken. Meer hierover lees je op deze pagina.

Wat is een gecombineerde leefstijlinterventie?

Een deelnemer aan een gecombineerde leefstijlinterventie krijgt advies over en begeleiding bij:

 • gezonde voeding en het aanleren van gezonde eetgewoontes;
 • gezond bewegen conform de richtlijn Gezond Bewegen en hoe dit in te passen in het dagelijkse bestaan;
 • het realiseren van de gedragsverandering die nodig is om een gezonde leefstijl te verwerven en te behouden.

Het programma bestaat uit een behandelfase (twaalf maanden) en een onderhoudsfase (twaalf maanden). De GLI is gericht op een gedragsverandering om een gezonde leefstijl te bereiken en te behouden. Een GLI duurt twee jaar en bestaat uit groepsbijeenkomsten en individuele contacten. Het aantal groepsbijeenkomsten kan per programma verschillen, maar is gemiddeld 12 keer. Daarnaast zijn er gemiddeld 12 individuele zittingen. Het daadwerkelijke bewegen realiseert de deelnemer in de eigen woon-/leefomgeving en maakt geen onderdeel uit van de interventie.

Voor wie is een GLI bedoeld?

Niet iedereen met overgewicht komt in aanmerking voor een GLI. De volgende verzekerden kunnen een GLI krijgen:

 • Ouder dan 18 jaar
 • BMI tussen 25 en 30 kg/m2 i.c.m. een grote buikomvang (>88cm (vrouwen) of >102cm (mannen)
 • BMI tussen 25 en 30 kg/m2 i.c.m. comorbiditeit (hypertensie, dyslipidemie, diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, artrose en slaapapneu)
 • BMI vanaf 30 kg/m2 ongeacht buikomvang, ongeacht co-morbiditeit
 • Voldoende gemotiveerd ter beoordeling van verwijzer en leefstijlcoach

Wanneer kan een GLI vanuit het basispakket worden vergoed?

Er zijn verschillende GLI-programma’s. Een programma wordt vergoed als het programma is opgenomen op de website van Loket gezond leven van het RIVM. Alleen deze programma’s kunnen door de zorgverzekeraar worden vergoed.

Hoe krijgt iemand een GLI?

De huisarts stelt de diagnose of de verzekerde een GLI kan krijgen de huisarts verwijst de verzekerde dan door naar een GLI.

Wie mag de GLI leveren?

Een GLI kan worden gegeven door leefstijlcoaches, door diëtisten en door fysio- en/of oefentherapeuten. Zij kunnen de GLI in hun eentje leveren, maar zij kunnen ook samenwerken en de GLI met elkaar leveren. Afhankelijk van de soort GLI.

De sportclub wordt niet vergoed

De GLI motiveert de verzekerde tot regelmatig bewegen buiten de GLI om. Voor het daadwerkelijk bewegen moet de verzekerde zelf initiatief nemen en zoveel mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden in de eigen omgeving. De zorgverlener van de GLI kan de verzekerde helpen de weg te vinden naar deze mogelijkheden.
Een fitnessabonnement, de sportclub of sportkleding maken geen deel uit van de vergoeding voor de GLI uit het basispakket.

Eigen risico

De kosten van de GLI vallen niet onder het eigen risico.
De intake staat los van de groepssessies, per traject dienen andere codes gehanteerd te worden. De verschillende disciplines kunnen declaraties indienen.

Kosten

De kosten die worden gemaakt door de zorgverlener om de aantekening tot leefstijlcoach te behalen, komen voor de leefstijlcoach zelf. De kosten voor de scholing Slimmer of de Beweegkuur en de bijbehorende licentiekosten worden gefinancierd door RegiozorgNU.
Op dit moment worden de scholingen online aangeboden en bedragen niet meer dan een dagdeel tijdsinvestering.
Verlenging van de licentie wordt in overeenstemming met de GLI coördinator, Danita van der Linden, tevens gefinancierd.

Gecontracteerde GLI’s in onze regio

RegiozorgNU heeft onderstaande gecombineerde leefstijlinterventies gecontracteerd in de regio.

 1. Slimmer – Multidisciplinair
 2. De Beweegkuur – Multidisciplinair
 3. CooL – Monodisciplinair

Lees meer over het aanbod in de regio.

Wil je de exacte locaties van de GLI’s weten? Bekijk deze interactieve kaart.

Contactpersonen GLI’s in de regio

GemeenteGLIGegevens eerste aanspreekpunt
De Ronde VenenSlimmerFiona Oost, 0297-267112, f.oost@vbfysio.nl
Nadie Wijfjes, 0297-267112, n.wijfjes@vbfysio.nl
Ruud Verbeek, 0297-286093, info@mtcfysio.nl
Peter Egbers, 0297-286093, info@mtcfysio.nl
Stichtse VechtBeweegkuurDagmar Althuizen, 06-42834034, info@fitcue.nl
Sanne de Groot, 0346-219060, s.degroot@gcmbroek.nl
Danita van der Linden, 088-4253600, d.vanderlinden@dietheek.nl
Stichtse Vecht CooLChrista Schilperoort – van der Kooij, 06-10501411, algemeen@kietje.nl
WoerdenCooLHester Viveen, 06-23846914, info@hesterviveen.nl
Utrecht
Vleuten – De Meern
SlimmerUkie Harkema, 0346-822702, ukie@harkemavandijk.nl
Renie Meddens, 0346-562775, r.meddens@fysiomaarssen.nl
Utrecht
Vleuten – De Meern
CooLRobin van Rhenen, robin@dieetplaneet.nl

Meer informatie

Wil je meer weten over het aanbod of wat we voor jouw praktijk kunnen betekenen? Neem dan contact op met Danita van der Linden, projectleider GLI, via d.vanderlinden@regiozorgnu.nl.