Het Nieuwe Zorgwerken in de praktijk: praktische technologie en platforms

Start u met Het Nieuwe Zorgwerken bij u in de praktijk, dan gaat het er natuurlijk vooral om dat u, andere zorgverleners en uw patiënten meer gaan samenwerken. De technologie is bijzaak – maar wél een heel nuttige bijzaak en randvoorwaarde voor deze samenwerking. U vindt hier meer informatie en toegang tot de meest gebruikte platforms in onze regio.

Curavista Gezondheidsmeter: ondersteunt samenwerking

De Curavista Gezondheidsmeter is een patiëntenplatform dat e-consulten, zelfmonitoring en monitoring door de POH in het zorgmanagementsysteem Portavita mogelijk maakt.

Curavista met Fitbit: samen een ijzersterk team

Een Fitbit – een fitness- of bewegingshorloge – geeft een duidelijk beeld van de hoeveelheid beweging van een patiënt. POH’ers noemen het motiverend. Zij signaleren dat patiënten de competitie aangaan, waardoor ze zich beter aan afspraken houden. Door deze Fitbit te koppelen aan het patiëntenplatform Curavista Gezondheidsmeter werkt u effectiever samen met uw patiënten aan hun bewegingsdoelen.

Met de Fitbit en Curavista werken is een aantrekkelijke manier om met HNZW te experimenteren. En het kan nu ook via ons. We onderzoeken nu de eerste patiëntervaringen met de Gezondheidsmeter en persoonsgerichte zorg. Daarvoor inventariseerden we inzichten, gezondheidseffecten en ervaringen. De patiëntervaringen kunt u hier bekijken.

Ziektelastmeter COPD via Curavista: thuis de meter invullen

Net als uw collega’s in de COPD-keten werkt u vast al met de Ziektelastmeter. Goed nieuws, want deze meter zit sinds de laatste update ook in Curavista Gezondheidsmeter. Hierdoor is de kwaliteit van leven van de patiënt nu meer leidend in het beleid van de behandeling en – in mindere mate – voor de spirometrie/gold-classificatie.

Vanuit het dossier in Portavita kunt u de ingevulde Ziektelastmeter goed volgen.
Nieuwe patiënten, die nog onbekend zijn met de spreekuurstructuur, krijgen al bij diverse huisartsenpraktijken via Curavista de Ziektelastmeter aangeboden. Zo vergroot Curavista Gezondheidsmeter de zelfstandige rol van steeds meer patiënten.

OPEN: inzage voor uw patiënten

Door een patiënt inzage te geven in zijn medische gegevens, kan hij of zij beter samen met u beslissen. Bovendien is het vanaf juli 2020 wettelijk verplicht patiënten elektronisch inzage te geven. Daar helpt OPEN u bij. Onder meer met koppeling met het HIS, voorlichting voor patiënten en ontsluiting van de gegevens.

Demonstratie

U wordt via de praktijkconsulent OPEN benaderd voor een demonstratie op locatie.

Meer informatie?

Marian Verkerk: m.verkerk@regiozorgnu.nl.