Sinds 1 juli 2020 is het wettelijk verplicht om patiënten elektronische inzage in hun eigen gegevens te bieden. Online inzage is cruciaal om samen beslissen te ondersteunen. Tussen 2019 en 2023 liep het landelijke OPEN-programma. Doel was om huisartsen te helpen bij het veilig online delen van medische gegevens met hun patiënten. RegiozorgNU ondersteunde de praktijken bij het realiseren en optimaliseren van online inzage.

Het programma is inmiddels geëindigd. Alle praktijken in de regio zijn vindbaar via een PGO en ook via een portaal. Van de patiënten ouder dan 16 jaar heeft 23% tenminste één keer inzage gehad in zijn/haar dossier via portaal of PGO. Alle praktijkteams kregen de mogelijkheid om zich bij te scholen in de verschillende fasen van dit programma en beschikten over een consulent om hen te ondersteunen bij de praktijkimplementatie. Verschillende PGO’s zijn met verschillende HISsen getoetst op volledigheid en gebruikersvriendelijkheid van dossierinzage.

Toolkit patiënten

Ben je op zoek naar materialen die je kunt gebruiken in de voorlichting aan jouw patiënten? Op de website PGO.nl is een toolkit beschikbaar met materialen die je hierbij kunt gebruiken.

Factsheets voor huisartsen en praktijkmedewerkers

Voor huisartsen, POH’s, praktijkmanagers en doktersassistenten zijn factsheets ontwikkeld met tips en tricks om het gebruik van het patiëntenportaal te stimuleren en optimaal in te richten.

Voordelen voor de patiënt

Wat zijn de voordelen van online inzage voor patiënten en hoe gaan zij ermee om? Bekijk onderstaand filmpje.

Kijk mee in je dossier – patiëntervaringen

Nieuwsbrief specials

RegiozorgNU heeft tussen 2019 en 2023 de volgende nieuwsbrieven verstuurd met informatie over OPEN.

Vragen?

Heb je nog vragen over hoe online inzage werkt in jouw HIS? Dan kun je die het beste stellen aan de servicedesk van jouw HIS- leverancier.
Heb je vragen over de PGO? Die kun je stellen aan Medmij.
De website van het OPEN-programma blijft nog een jaar in de lucht. Je kunt hier terecht voor informatie en toolkits met bijvoorbeeld patiëntinformatie.

Andere vragen over het voormalige OPEN-programma kun je stellen aan Marian Verkerk, programmaleider zorgvernieuwing RegiozorgNU, via e-mail.