Huisartsenpraktijken die deelnemen aan OPEN kunnen vanaf  januari 2020 starten met de eerste gecrediteerde online scholingsmodule. In deze module is uitgebreid aandacht voor de definitie van online inzage en het nut voor huisarts, praktijkmedewerker en patiënt. Het volgen van de scholing is verplicht voor alle deelnemende huisartsenpraktijken.

Inhoud scholingsmodule

Module 1 gaat in op de basis van online inzage. Wat houdt online inzage precies in en wat is het nut voor huisarts, praktijkmedewerkers én patiënt? Ook de wettelijke en maatschappelijke achtergronden van online inzage worden verder toegelicht.
In het tweede deel van de module leren deelnemers over de praktische toepassing van online inzage. Wat verandert er in het HIS? En welke veranderingen zijn zichtbaar in de praktijk? Hier ligt de focus op het stimuleren van gebruik bij patiënten. Huisartsen en praktijkmedewerkers die al geëxperimenteerd hebben met online inzage, voorzien de module van ervaringsverhalen, tips en valkuilen.

Geaccrediteerde scholing

KetenzorgNU en ZorgNU zijn ervoor verantwoordelijk dat de deelnemende huisartsenpraktijken de e-learning ook daadwerkelijk volgen. Per aangesloten praktijk moet minimaal één huisarts, en indien van toepassing één praktijkondersteuner, één praktijkmanager en één praktijkassistent deelnemen. Na het volgen van scholingsmodule 1 ontvangen de deelnemers twee accreditatiepunten.