Bent u een OPEN-praktijkconsulent en wilt u nog eens rustig nalezen hoe u de praktijken kunt stimuleren voor de online inzage in de praktijk? Lees dan onderstaande praktische tips.

Voorbereiding

 • Nieuwsbrief specials lezen
 • Monitoren wie e-learning gevolgd heeft
 • Praktijkmedewerkers informeren over online inzage via het portaal: hoe ziet dat eruit en wat moet een patiënt ervoor doen?
 • PGO-route: praktijkmedewerkers informeren hoe zij een elektronisch afschrift kunnen maken en verzenden (via Zorgmail/op papier)
 • Maak binnen de praktijk afspraken over de formulering in de E- en de P-regel
 • Maak afspraken over het uitleg geven van labresultaten in het HIS

Implementatie

 • Bepaal met het team bij welke groep je wilt beginnen om online inzage te stimuleren:
  o bij bepaalde patiëntgroep (bv. chronisch zieken),
  o bij patiënten die aangeven online-inzage te willen,
  o bij patiënten die om een kopie dossier vragen,
  o bij alle patiënten
 • Ga na hoe en wanneer je patiënten in de praktijk (en) het beste kunt informeren over online inzage. Er zijn hiervoor verschillende communicatiemiddelen (zie onderstaande tabel).
 • Tijdens het consult (huisarts, POH) informatie geven over, en zo nodig samen kijken met patiënt in, eigen dossier. Maak patiënt attent op het inkijken van diagnostiek.
 • Bepaal bij welke overige praktijkprocessen je online-inzage nog meer kunt stimuleren;
 • Monitor het aantal patiënten dat gebruik maakt van online inzage en bepaal of opschaling mogelijk is. Het HIS monitort elke kwartaal het aantal inlogs in het dossier.
 • Declareer éénmalig bij de verzekeraar het OPEN-tarief nadat je zeker weet dat je aan alle voorwaarden voldoet

Middelen stimuleren online inzage

Onderstaande hulpmiddelen kunt u aan de praktijken aanbieden voor het stimuleren van de online inzage.

Online
o Informatie en login op praktijkwebsite
o Informatie-email naar patiënten
Offline
o Informatiebrief naar patiënten
Aan de balie/telefoon
o Informatie bij inschrijving nieuwe patiënten
o Informatie op telefonisch keuzemenu
o Telefonisch spreekuur over online inzage
In de wachtkamer
o Filmpje op wachtkamerscherm
o Flyer OPEN
o Poster in wachtkamer
o Flyer OPEN over online inzage – Pharmeon
o Ondersteuner online inzage (bijvoorbeeld medisch student)
o Informatiebijeenkomsten voor patiënten
In de spreekkamer
o Receptenblok OPEN (verkrijgbaar via RegiozorgNU)
o Samen met patiënt in dossier kijken
o Stimuleer patiënten om gebruik te maken van
E-diensten (afspraak, recept, consult)
In het team
o Maak van online inzage een vast agendapunt
o Maak afspraken over de toepassing van de online inzage

Tips

Tenslotte zijn er nog een tweetal tips die u mee kunt geven aan de praktijken om online inzage te stimuleren:

 • Stimuleer patiënten gebruik te maken van online-inzage in combinatie met E-diensten:
  – Voor de uitslag van onderzoek te verwijzen naar online-inzage via portaal/PGO;
  – Voor vervolgconsult te wijzen op e-Consult met mogelijkheid om foto’s toe te voegen.
 • Noteer en monitor vragen van patiënten, gebruik deze om na te gaan of processen goed zijn ingericht;