Van de huisartsenpraktijk wordt een tijdsinvestering gevraagd voor het aanpassen van de werkprocessen en het volgen van scholing op maat om de online inzage te realiseren. Voor deze inspanningen is een vergoeding beschikbaar. U kunt vanaf 2020 bij uw zorgverzekeraar eenmalig  € 2,83 per ingeschreven patiënt en gemoedsbezwaarde declareren. Hiervoor moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

  • Aangesloten zijn bij een regionale coalitie. Met het retourneren van de getekende overeenkomst voldoet u aan deze voorwaarde.
  • Geaccrediteerde scholing volgen. Deze wordt aangeboden door KetenzorgNU. Hier wordt u uiteraard voor uitgenodigd.
  • Patiënten informeren: samen met OPEN levert KetenzorgNU u de hiervoor benodigde materialen.
  • Uw huisartsinformatiesysteem (HIS) moet voldoen aan de richtlijn ‘Online inzage in het H-EPD door patiënt’. OPEN zorgt dat uw HIS-leverancier deze aanpassingen doorvoert. Het helpt als u uw leverancier hierop attendeert.

Hoe declareren?

U kunt de tegemoetkoming in de periode 2020-2022 eenmalig declareren als u aan de hierboven genoemde vier voorwaarden heeft voldaan. De eenmalige vergoeding kunt u met de Vektiscode 11700 ‘Module deelname programma OPEN’ bij de zorgverzekeraar declareren.