Het belangrijkste verschil tussen een patiëntenportaal en persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) zit hem in het feit dat de zorgverlener het patiëntenportaal kiest en patiënten zelf een PGO kiezen.

Wat is een Patiëntenportaal?

Een patiëntenportaal is een beveiligde online omgeving waarin een patiënt inzage heeft in de eigen medische gegevens die in het informatiesysteem van één zorgverlener staan. Een portaal geeft de patiënt dus inzage in de gegevens van één systeem, zoals het HIS. Daarnaast is het portaal de plek waar een zorgverlener andere digitale zorgdiensten aanbiedt. De desbetreffende zorgverlener kiest het portaal en is hiervoor verantwoordelijk.

Wat is een PGO?

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) biedt toegang tot medische gegevens van verschillende zorgverleners. Een PGO biedt dus online en beveiligd inzage in gegevens uit meerdere informatiesystemen en kan gegevens uit die systemen ophalen: van het ziekenhuis, de huisarts, apotheek en andere zorgverleners. Patiënten kunnen zelf gegevens toevoegen aan het PGO en bepalen aan wie ze welke gegevens verstrekken.

Patiënten maken zelf de keuze welk PGO aansluit bij de eigen behoefte. Om de gegevens veilig en vertrouwd uit te kunnen wisselen tussen een PGO en de systemen van de zorgverleners worden eisen gesteld door MedMij. PGO’s die aan de eisen voldoen krijgen het MedMij-label. Lees  meer over PGO’s op de website van de Patiëntenfederatie Nederland.

Wat is een hybride PGO?

Sommige leveranciers bieden een oplossing, met zowel PGO als portaalkenmerken. Deze zogeheten hybride PGO’s hebben, net als een portaal, extra functies waarmee de zorgverlener met zijn patiënten kan communiceren en extra informatie kan aanbieden. Dergelijke hybride systemen voldoen zowél aan het MedMij-afsprakenstelsel als aan de OPEN ICT-basiseisen.