Hoe wij helpen

Door integraal samen te werken kunnen alle betrokken zorgverleners betere zorg verlenen aan kwetsbare ouderen, en zo de kwaliteit van leven verbeteren. We horen nu van veel huisartsen dat er in de samenwerking van de huisartsenpraktijken met de wijkverpleging, specialisten ouderengeneeskunde en het sociale domein, knelpunten voorkomen.

Wij ondersteunen daarom alle zorgverleners bij hun onderlinge samenwerking. Zo implementeren wij in overleg met de zorgverleners het Individueel Zorg Plan (IZP) voor mantelzorgers en patiënten. We zetten het multidisciplinair overleg (MDO) op en maken een zorgbehandelplan, waarin we de behandeling, verzorging en verpleging van ouderen omschrijven en afstemmen.

Naslag: alle documenten

Betrokken vanuit de regio

In onze kwaliteitswerkgroep behandelen we kwaliteitsvraagstukken op het gebied van kwetsbare ouderen. De leden van deze werkgroep kunt u benaderen voor uw kwaliteitsvragen. Dit zijn ze: