Door vergrijzing en ontgroening neemt het aandeel ouderen binnen de bevolking toe. In 2018 was 8% van de Nederlandse bevolking 75 jaar of ouder. In 2030 loopt dit op naar 12%. Zorgverleners krijgen daardoor te maken met een groeiend aantal thuiswonende oudere patiënten met complexe zorgvragen. Om ook in de toekomst goede, toegankelijke zorg aan ouderen te kunnen blijven bieden, wordt het steeds belangrijker om de zorg goed te organiseren en samen te werken met andere hulpverleners.

Hoe wij helpen

RegiozorgNU faciliteert en ondersteunt huisartsenpraktijken bij het vormgeven van de samenwerking rondom kwetsbare ouderen. Hierdoor ervaren ouderen en hun naasten dat zij vanuit één plan worden ondersteund. Dat doen wij op basis van de pijlers ‘persoonsgericht’, ‘multidisciplinair en samenwerking in de wijk’ en ‘preventief en proactief’.

  1. Persoonsgerichte zorg: zorg die rekening houdt met wensen, mogelijkheden en het vermogen van de oudere en zijn naasten.
  2. Integrale samenhangende zorg: vaak zijn veel verschillende zorgverleners betrokken bij een thuiswonende kwetsbare oudere.
  3. Proactieve zorg: Voorkomen of vertragen van achteruitgang is belangrijk om ouderen te ondersteunen bij het zo lang mogelijk thuis wonen.

De zorg wordt georganiseerd vanuit de huisartsenpraktijken. De huisartsenpraktijken baseren zich op een regionale aanpak, waarin meestal de praktijkondersteuner van de huisarts de regie heeft. De praktijkondersteuner werkt hierbij intensief samen met o.a. de wijkverpleegkundige en casemanager dementie, professionals in het sociaal domein, specialist ouderengeneeskunde en apotheker. In een breder netwerk zijn ook andere professionals betrokken.

In 2022 heeft RegiozorgNU een communicatieplatform geïntroduceerd waarmee professionals op een veilige en efficiënte manier met elkaar kunnen communiceren.

Naslag: alle documenten

Programma kwetsbare ouderen

Project toekomstbestendige zorg voor ouderen thuis
Careyn – De Rijnhoven – RegiozorgNU

Handleidingen protocollen ouderen per HIS

Samenwerken met partners in het netwerk

Project geriatrisch spreekuur 2021/2022

Betrokken vanuit de regio

Binnen RegiozorgNU is een multidisciplinaire werkgroep ouderen actief. Deze werkgroep bestaat uit professionals die werken met thuiswonende ouderen in onze regio.

Contact

Heb je vragen over wat RegiozorgNU doet op het vlak van ouderen? Neem dan contact op met Ella Benedictus, programmaleider zorgvernieuwing, via e-mail of tel. 06-20552522.
Vragen over de module ‘Samenwerking rondom ouderen in de huisartsenpraktijk’ kun je stellen aan Chellie Heijmans, ouderenconsulent, via e-mail of tel. 06-42316311.