Wanneer u een klacht heeft over RegiozorgNU, dan kunt u terecht bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Deze klachtencommissie onderzoekt en beoordeelt klachten over aangesloten zorggroepen zoals RegiozorgNU.

De klachtencommissie is onafhankelijk en heeft als taak te bepalen of een klacht gegrond is. De commissie kan een aanbeveling doen, maar kan geen schadevergoeding toekennen. Het advies, de bemiddeling en behandeling van klachten door de klachtencommissie zijn kosteloos.

Zo meldt u een klacht

Heeft u een klacht, dan kunt u die schriftelijk (per brief of e-mail) indienen:

  • Per post: Postbus 8018, 5601 KA Eindhoven
  • Per e-mail: info@skge.nl

Over SKGE
Meer informatie over SKGE vindt u op skge.nl. Ook kunt ze ook telefonisch benaderen via 088 022 9100, van maandag t/m donderdag tussen 9.00 en 17.00 uur en op vrijdag tussen 9.00 en 13.00 uur.