Zo zetten we ons in voor een hoog kwaliteitsniveau

We hanteren een gestandaardiseerde manier van werken. Daardoor kunnen we makkelijker aansluiten op landelijke kwaliteitsslagen en de effecten – ook landelijk – meten. Die landelijke richtlijnen zijn er voor de Longfunctie (COPD) ketenzorg, de hart- en vaatziekten (VRM) ketenzorg en voor de Diabetes ketenzorg. Iedere zorgverlener werkt met deze richtlijnen.

Op basis van de landelijke zorgstandaard van de Longalliantie Nederland (LAN), de zorgstandaard van de Nederlandse Diabetesfederatie (NDF) en de zorgstandaard HVZ hebben we een protocol ontwikkeld. In dit ketenzorgprogramma vindt u de aanpak van alle betrokken zorgverleners in Noordwest-Utrecht. Binnen Het Nieuwe Zorgwerken (HNZW) richten wij ons ook op de persoonsgerichte aanpak bij deze gestructureerde zorg. Deze aanpak draagt bij aan eigen regie en gezond gedrag van patiënten, het aansluiten bij de leefwereld van patiënten en inzet voor technologie binnen de behandeling.

Naslag: al onze kwaliteitsdocumenten